A început admiterea 2020 la UMF Timișoara

A început admiterea 2020 la UMF Timișoara

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara organizează sesiunea iulie 2020 a admiterii la studii universitare de licenţă (programele de studii cu predare în limba română) după următorul calendar:

în perioada 09 – 21 iulie
• completarea on-line a fişei de înscriere şi încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidaţi, cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale;
• verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;

în perioada 22 – 24 iulie
• evaluarea dosarelor pentru programele de studii cu 180 – 240 de credite transferabile (Asistenţă de farmacie; Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic; Tehnică dentară; Asistenţă de profilaxie stomatologică; Asistență medicală generală; Nutriţie şi dietetică; Balneofiziokinetoterapie şi recuperare), la care admiterea se face pe baza concursului de dosare;
în data de 24 iulie 2020
• concursul de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară;

în data de 24 iulie
• publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 3 – 4 ani (180 – 240 de ECTS), la avizierul Universităţii şi pe pagina web www.umft.ro sau pe admitere.umft.ro, funcţie de ora de încheiere a introducerii notelor în sistemul informatic;

în data de 26 iulie
• concurs de admitere, între orele 10.00 și 13.00, pentru programele de studii cu 300 – 360 de credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
în data de 26 iulie 2020
• publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licenţă cu durata de 5 – 6 ani (300 – 360 de ECTS), la avizierul Universităţii şi pe pagina de web www.umft.ro sau pe admitere.umft.ro, funcţie de ora de încheiere a introducerii notelor în sistemul informatic;

în data de 27 iulie
• depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere şi rezolvarea acestora;

în zilele de 27 și 28 iulie
• prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii (între orele 09.00 și 14.00);

în data de 29 iulie
• a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate (între orele 09.00 și 14.00);

în data de 30 iulie
• afişarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, după cele două etape de confirmare a locului;

în zilele de 1 și 2 septembrie
a treia etapă de confirmare, pentru eventualele locuri rămase neocupate (între orele 09.00 și 14.00);

în data de 2 septembrie
• afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2020.
Înainte de completarea fişei de înscriere on-line, trebuie verificat ca dosarul de înscriere să fie complet, cu toate documentele necesare solicitate, conform regulamentului de admitere .

De asemenea, mai trebuie ca toate documentele din dosarul de înscriere să fie scanate şi salvate (preferabil, pe dispozitivul de pe care se completează fişa de înscriere on-line), spre a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fişei de înscriere on-line. Încărcarea documentelor solicitate este obligatorie şi se va face pe etape, pentru fiecare din secţiunile formularului de înscriere on-line.

Neîncărcarea documentelor solicitate în secţiunea formularului de înscriere on-line va face imposibil pentru candidat să vizualizeze și să completeze următoarea secţiune a fişei de înscriere on-line.

Netransmiterea/ nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate va duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, în format PDF, pot fi găsite în secțiunea Documente utile pe pagina web proprie a UMFT, http://www.umft.ro/admitere-2020_790.

Patricia Manole

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *