”Volumul Percepție versus Realitate este dovada unei noi inventivități a omului de succes, Maria Grapini!”

”Volumul Percepție versus Realitate este dovada unei noi inventivități a omului de succes, Maria Grapini!”

- in Locale, Social, Stiri
0

Poeta și scriitoarea, Veronica Balaj, a făcut o amplă și profesionistă prezentare a cărții ”Percepție versus Realitate. Imaginea mea în ochii altora”, autor umanista Maria Grapini, lansată recent la Centrul multifuncțional Bastion din Timișoara, în prezența reprezentanților vieții sociale, culturale, economice și politice din Banat.

„Volumul este dovada unei noi inventivități a omului de succes, Maria Grapini!”, spune Veronica Balaj.

Prezentăm impresionanta recenzie făcută de Veronica Balaj cărții umanistei Maria Grapini care surprinde cele mai mici nuanțe din volumul „Percepție versus Realitate. Imaginea mea în ochii altora”.

PERCEPȚIE, VERSUS   REALITATE

IMAGINEA  MEA  ÎN OCHII  ALTORA

Editura Cosmopolitanart, Timișoara, 2021

 O prezentare publică, (nu on-line), a unei cărți editată în plină pandemie, firește, respectând rigorile, are accente speciale. Fără tăgadă, se poate considera din start o implicare în ideea de percepție și raportare la conjuncturi temporale, actuale dar, și la  gândul de-a prefigura viitorul în coordonatele normalității de altă dată, mult râvnită pe bună dreptate.

Noua carte scoasă la rampă de către Europarlamentarul Maria Grapini,(aceasta fiind a opta semnată de autoare), ar merita să poarte drept motto, una din frazele  lordului politicii ,Ion Rațiu: Nu critica niciodată nici măcar prietenește, pe românul care se străduiește să apere sau să promoveze cauza națională. Fă tu mai bine!!!”.

Nu întâmplător am extras acest citat  chiar din paginile volumului în discuție. Autoarea s-a ghidat în vasta sa activitate  de  politician , de specialist în afaceri și lider,  după un decalog pe care-l  afișează ca pe un adevărat  cod al conduitei sale în viață. O spunea și în volumul Viața este ce lași în urmă, tot ca o mărturie  de credință. Între normele acestui decalog, pe lângă dreptate, credință, cinste, onoare, muncă  pe  un loc referențial se află  dăruirea și tremurul emoțional pentru țară. România înainte de orice, România până la capătul lumii, am putea parafraza luând în calcul bătălia  perseverentă în numele binelui țării, și  al societății  din care face parte.

Maria Grapini, scurt portret . În mișcare…

Cine o  cunoaște, nu cred că și-o poate imagina amânând sinuos ori, lăsând  să lâncezească o anume situație. O anume rezolvare. Maria, dimpotrivă, găsește imediat soluții. Provocatoare , adună, caută, inventează țese proiecte. Le dă startul. Dacă poți, încearcă să ții ritmul. S-ar putea să gâfâi. S-ar putea să renunți. Nu te încumeta să crezi că va face și ea la fel. Nu! Ea  oricum  va merge mai departe.

Este atât de expresivă și atât de  motivată, logica sa este atât de  directă încât, te scuturi de umbra indoielilor, a temerilor și riști. Riști să-i fii partener de muncă și, vei reuși.

Nume de rezonanță în lumea afacerilor dar și  a politicii, Maria Grapini, chiar și într-o extrem de scurtă prezentare secvențială, impresionează prin numărul și diversitatea de responsabilități încât, apare întrebarea,  cum de le poate îndeplini pe toate cu marca excelent ?. Cv-ul  său este deja cunoscut ca fiind  impresionant:  Europarlamentar , (pentru al doilea mandat), Parlamentul European, Bruxelles, unde îndeplineșe o sumă de alte funcții, printre care: Co-Președinte al Intergrupului pentru IMM-uri, Vicepreședinte pentru Piața internă și protecția consumatorilor,membru în Comisia  pentru libertăți civile,justiție și afaceri interne,membru supleant în comisia pentru transport și turism, având la activ și funcția de fost Ministru pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, (2012-2014), reprezentând și multe alte comisii  ca membru supleant, încât, dacă ar fi să le enumerăm, am scădea din interesul cititorului care va găsi în cele aproape 200 de pagini ale  recentului său volum, adăugite detalii privind activitatea autoarei.

Având un asemenea parcurs, cu măiestria nerăbdării și inteligența spontană , ideile sunt puse în aplicare mereu la cota flăcării. Altfel n-ar purta amprenta Maria Grapini. Munca e sacră, dreptatea este frenetic apelată, iar entuziasmul face parte din structura  și condiția reușitei .  S-  au adunat nenumărate succese. Cum însă te percep ceilalți ?. Această întrebare ține de responsabilitatea cu care te avânți într-o afacere, într-o acțiune socială, politică, etc…În fond, aici este cuantumul de  utilitate. Te implici pentru a fi de folos celorlalți. Comunității, iar la scară lărgită, societății. Întrebarea  ne frământă pe fiecare la un moment dat. În cazul de față, se pune problema motivațional. S-ar putea spune : dăruiesc zilnic, propun, mă implic, coordonez, verific, susțin, pun umărul, dar sunt  văzute oare, toate în lumina  proprie ? Oare sunt  acestea potrivite și  demne de urmat  în viitor ? Așa s-ar motiva scrierea acestei noi cărți.Titlul foarte sugestiv de altfel, ne dă cheia în  decifrarea conținutului.

 Percepție, versus realitate. Imaginea mea, în ochii altora.

 Semn și semnificații prezente în aceste pagini.

Intenția  autoarei, mărturisită în prefața volumului  este  în perfectă concordanță cu tot ce se expune în cele șase capitole. Avem  în față o carte- mărturie pe dublu plan :pe de o parte, părerile, impresiile, aprecierile scrise de nume importante despre personalitatea autoarei, pe planul al doilea, complementar întregului discurs informațional și emoțional, se află, mărturiile-argumente ale  împlinirilor obținute într-o carieră  spectaculoasă, desfășurată pe mai multe paliere de către semnatara cărții, Maria Grapini. Selecțiunile  din  feluritele moduri în care este percepută personalitatea autoarei, din diferite unghiuri, pot întregi  percepția despre care suntem atenționați încă din titlu. Semnează ,(selectiv, desigur), nume importante din cultură, înalți prelați, nume din  politică, din mediul de afaceri, sau , academicieni, ingineri…..Notăm doar câteva, spre exemplificare : Academician, Mihai Cimpoi, (Chișinău):… Hotărât lucru, glasul său a răzbătut, de-a lungul timpului, de când reprezintă România în Parlamentul European, peste zgomotul și furia multor grupuri…conservatoare.. ..Maria Grapini  a avut știința protejării, pe cât i-a fost posibil, a spiritului poporului din care se trage..

ÎPSS Ioan, Mitropolitul Banatului, care conchide :Această carte putem să o considerăm un cod de viață, așa cum l-a experimentat și-l experimentează și astăzi, Maria Grapini, îndemnându-i pe toți să îndrăznească, pentru că ,în viață se poate reuși prin muncă cinstită” ; Cornel Ungureanu, Președintele Filialei Timișoara, a Uniunii Scriitorilor din România,  critic literar, Profesor universitar :  De vreo două decenii, Maria Grapini  exprimă Timișoara cum foarte puțini o exprimă ca om cu inițiative excepționale, ca lider politic, economic, implicat în polemici  dure cu adversarii din politichie sau  din economie, cu cei care ar trebui să așeze  România de azi ,într-o lume normală…!”

Adrian Dinu Rachieru, Profesor universitar, critic literar, eseist, editor : Acest buchet de ”mărturisiri”, adunând selectiv un șir de interviuri, intervenții, interpelări de ecou, aduce în prim plan  o femeie puternică, tenace, eficientă. Și mărturiile, impresiile continuă : Dan Puric : Există o imagine a României în lume, dar mai există ceva dincolo de ea, mai vulnerabil și mai tainic, în același timp, obrazul țării…..pe această imponderabilă frontieră, într-o lume răvășită politic, economic și mai ales sufletește, am întâlnit-o eu pe doamna Maria Grapini.

Aceste fragmente susțin o primă percepție. Anume, cea emoțională. După care, în capitolele următoare se conturează argumentele  scrise, care fac  dovada unei implicări în realitate. Un alt fel de percepție. Sunt aici reproduse diplome, multe, dar nu toate câte vor fi fiind obținute de autoare, premii, onorante prezențe la importante întâlniri europene etc. Notăm doar, Ordinul în grad de Cavaler, primit din partea Președinției României, o altă diplomă o certifică drept, Excelența la feminin, dar, diploma de la Forbes, pentru Cea mai influentă personalitate în susținerea antreprenorilor din domeniul GREEN ?, sau Diploma de Merit, chiar pe merit incomparabil, primită de la Asociația Femeilor Antreprenor din România, care deja are o istorie, întrucât a depășit 20 de ani de activitate ? Sunt doar câteva selecțiuni dintr-o  activitate în flux continuu, marcată de succese, de onoruri, de exemplaritate. Aceste tip de percepție, dovadă a implicării și reușitei, a responsabilității, completează cel de-al doilea mod de percepție. Ambele , configurează  un rotund numit inter-culturalitate, inter-comunicare inter-relaționare.

Volumul în atenție  prezintă alte două aspecte : o suită de documente despre un anume timp și mod de relaționare psiho-socială și, totodată, este un document  despre percepția  unor valori, în momentul acesta istoric. Aici este de fapt  și noutatea cărții : relaționarea  în timp. Timpul văzut diacronic și timpul sincronic. Percepția de astăzi  a unui mod de a trăi , sau de   a   valida, ideea  de muncă, cinste, utilitate socială, este  pusă în relaționare cu percepția unui timp viitor.

Așadar, am putea accepta imaginea sugestivă, a două cărți între aceleași coperți.

O carte-document, dublată de o carte mărturie afectivă.

Mai ales pentru că, în partea finală, (sugestiv , în plină bulversare morală, etică, din societatea contemporană), este  pus ca variantă de echilibru și comunicare psiho-socială,  modelul familiei.

Volumul este dovada unei noi inventivități a omului de succes, Maria Grapini. Acest gen de publicații,  prin  consemnarea unor secvențe  din istoria trăită,  cotidiană pot întregi cândva, imaginea a  ceea ce a fost societatea noastră la o anume  bornă a timpului”, se arată în impresionanta recenzie a scriitoarei și jurnalistei Veronica Balaj.

Gh. M.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *