USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

USAMVB scoate la concurs sute de locuri bugetate

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara organizează concurs de admitere pe baza de dosar, pentru anul universitar 2019-2020 în perioada 8-24 iulie 2019.

Candidații vor avea nevoie de următoarele acte necesare pentru înscriere: diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; certificat de naştere în copie legalizată; adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează; 3 fotografii color 3/4; chitanţa reprezentând taxa de înscriere; cerere de înscriere; dosar plic.

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 80% media de la examenul de bacalaureat și 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER: Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere. Media generală de admitere se calculează astfel: 70% media examenului de diploma/licență și 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Mai multe detalii, pe pagina de internet www.USAB-TM.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *