Universitatea Politehnica Timișoara celebrează Ziua Mondială a Calității

Universitatea Politehnica Timișoara celebrează Ziua Mondială a Calității

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, prin Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului, împreună cu partenerii săi tradiționali (TUK Karpat – partener al TUV Thuringen Germania, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, Aquatim SA, Retim SA, Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Timiș și în colaborare cu Liga Studenților Chimiști din Timișoara, celebrează, în data de 10 noiembrie, Ziua Mondială a Calității, prin organizarea Simpozionului on-line CALITATEA – un atu pentru viitor.

În fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie, întreaga lume sărbătorește Ziua Mondială a Calității, data fixată pentru acest an fiind 10 noiembrie. Evenimentul este o ocazie de a focaliza atenția persoanelor, echipelor, organizațiilor non-profit, agenților economici și factorilor de decizie, asupra aspectelor esențiale care vizează îmbunătățirea calității vieții, serviciilor și produselor.

Într-o economie globală, în care succesul depinde în mod obligatoriu de calitate, inovare şi dezvoltare durabilă, Ziua Calităţii este o oportunitate de a sublinia încă o dată importanţa acestor deziderate pentru fiecare organizaţie. Scopul Zilei Mondiale a Calităţii este de a conştientiza importanţa acesteia în jurul nostru şi de a încuraja organizaţiile din întreaga lume să pună accentul pe calitate în drumul spre prosperitate şi creştere economică. Împreună dorim să formăm o echipă unită și complexă al cărei mesaj unitar constă în menținerea și dezvoltarea continuă a calității.

Simpozionul CALITATEA – un atu pentru viitor. se adresează elevilor de liceu și gimnaziu, studenților de la ciclurile licență și master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și specialiștilor din mediul economic cu preocupări în tematica evenimentului.

În cadrul manifestării se pot înscrie lucrări originale sau proiecte redactate și elaborate de către:

  • Echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele V – XII) coordonaţi de către un cadru didactic (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic);
  • Cadre didactice din mediul preuniversitar (maxim 2 autori);
  • Studenți, doctoranzi, cercetători și cadre didactice din mediul universitar;
  • Specialiști și reprezentanți ai mediului economic.

Tematica simpozionului CALITATEA – un atu pentru viitor are la bază următoarele subiecte propuse pentru lucrările și proiectele participante:

  1. Calitatea vieții;
  2. Calitatea mediului;
  3. Calitatea educației;
  4. Calitatea produselor;
  5. Calitatea serviciilor.

Termenul limită pentru înscrierea participanților este 7.11.2022, ora 12:00, dată până la care trebuie completat online formularul de înscriere și încărcat rezumatul lucrării/proiectului (format word, maxim o pagină – conform template-ului existent pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la Secțiunea Evenimente), prin accesarea link-ului: https://forms.gle/VZg1TqnJiF8nwvEc7

Detalii suplimentare referitoare la organizarea evenimentului, documentele care trebuie completate și trimise se găsesc pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (http://chim.upt.ro/ro/), la Secțiunea Evenimente. Rezumatele lucrărilor/ proiectelor, precum și prezentarea acestora, pot fi redactate în limbile română sau engleză. Se vor accepta maxim 3 lucrări elaborate/coordonate de către un cadru didactic.

Lucrările/proiectele elevilor și studenților vor fi jurizate pentru desemnarea celor mai bune prezentări, iar rezultatele jurizării se vor comunica la finalul evenimentului. Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

Toți participanţii la eveniment vor primi diplome de participare în format electonic. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului on-line CALITATEA – un atu pentru viitor, vor fi publicate într-un volum identificat prin cod ISSN.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *