Un nou workshop privind Regulamentul General de Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Când are loc

Un nou workshop privind Regulamentul General de Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Când are loc

- in Economie, Locale, Stiri
0

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează o nouă sesiune de training interactiv, având ca temă punerea în practică a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale – GDPR (Global Data Protection Regulation). Evenimentul se desfășoară marți, 12 martie, între orele 09.30 – 16.00, în Sala Dunărea a Centrului Regional de Afaceri.

Orice implementare practică reușită începe cu înțelegerea cerințelor:

Regulamentul General de Protecția Datelor cu Caracter Personal (UE 2016 / 679: 25.05.2018) se aplică: “Prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.”

În acest context, scopul workshop-ului este de a ușura munca în procesul de înțelegere și aplicare a normelor legale privind protecția datelor, oferind doar acele informații folositoare și necesare pentru activitate.

Vor fi discutate și analizate exemple concrete și cazuri reale pentru a evita astfel încălcarea prevederilor privind protecția datelor personale și consecințele care derivă de acolo, într-un mod interactiv și personalizat.

MODUL 1 | Identificarea și protejarea d.p.d.v. GDPR  în urma analizei: circuitului documentelor; cartografierii datelor cu caracter personal.

MODUL 2 | Metode de protejare a datelor cu caracter personal – protejarea juridică, tehnică și organizatorică a datelor cu caracter personal

MODUL 3 | Evaluarea infrastructurii IT – evaluarea / auditul IT, cerințe minime

MODUL 4 | Evaluarea riscului la datele cu caracter personal – metoda de evaluare a riscului, exemplu practic

MODUL 5 | Evaluarea impactului. Decizii ANSPDCP – metoda de evaluare a impactului, exemplu practic

MODUL 6 | Cybersecurity în contextul GDPR – ghid de protejare a datelor cu caracter personal în organizație (accesul, stocarea, tranzitul, livrarea)

TRAINER –  Ing.dipl.lt.col (r) Ovidiu CORNEA, lector CCIAT pentru cursul “Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” având competențe sau instruire în Managementul securității informației, Managementul riscului, Data Protection Officer, Cybersecurity, Ethical Hacking and Penetration Testing, Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), Certified Profesional Ethical Hacker (CPEH). Peste 25 de ani de cultură organizațională și experiență orientată către protejarea tehnico-organizatorică a informațiilor clasificate.

Taxă de participare este de 215 lei +TVA / participant pentru membri CCIAT;  250 lei + TVA pentru non-membri.

Taxa include: suport de curs, pauze de cafea, prânz.