Tinerii ce trebuiau sa primeasca terenuri pentru case la Timisoara dusi cu zaharelul, trei ani, de administratia Robu

Tinerii ce trebuiau sa primeasca terenuri pentru case la Timisoara dusi cu zaharelul, trei ani, de administratia Robu

- in Actualitate, Locale, Stiri
0

Tinerii din Timisoara care ar fi trebuit să primească teren de la primărie pentru a-și construi o locuință au ajuns la capătul răbdării. Aceștia i-au trimis o scrisoare primarului Nicolae Robu prin care îi solicită să li se atribuie terenurile. Asta pentru că sunt aproape trei ani de când ar fi trebuit să le fie soluționate cererile.

Conform scrisorii, în urma adoptării acestui Regulament, Comisia de punere în aplicare a Legii 15/2003 a stabilit termenul limită de depunere a documentelor de către persoanele interesate, respectiv 15 ianuarie 2017 inclusiv. În luna martie 2017 Comisia a publicat tabelul nominal ierarhizat cu persoanele propuse în vederea atribuirii de terenuri pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003. Cu toate că Tabelul Nominal a fost publicat încă din martie 2017, acesta a fost introdus pe lista ședinței ordinare a Consiliului Local abia la data de 27.03.2019. Motivele acestei amânări nejustificat de lungi au fost pe de o parte nelămurirea autorității locale privind posibilitatea de participare la atribuire și a persoanelor care activează în cadrul instituției locale și pe de altă parte, existența pe rolul Tribunalului Timiș a două litigii formulate împotriva Tabelului Nominal, fapt care a determinat Comisia și implicit Primăria Timișoara să suspende procedura de atribuire.

În luna octombrie 2018, litigiile au fost finalizate și autoritatea locală a fost lămurită de Agenția Națională de Integritate (în continuare ANI), nemaiexistând niciun impediment în continuarea procedurii. După diverse formalități ale Comisiei în vederea recalculării și repartizării locurilor de pe Tabelul Nominal, autoritatea locală a reușit, într-un final, să includă pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, propunerea motivată de aprobare a Tabelului Nominal în vederea atribuirii terenurilor disponibile în baza Legii 15/2003. Drept urmare, Consiliul Local a adoptat HCL nr. 127/27.03.2019 de aprobare a Tabelului Nominal.

“În considerarea acestei hotărâri favorabile subsemnaților, am fost convocați în cursul lunii mai 2019 pentru a alege una din parcelele disponibile pentru a fi repartizate. Lista cuprinzând opțiunile beneficiarilor Legii 15/2003 și implicit opțiunea subsemnaților a fost aprobată prin HCL 301/14.06.2019.

Având in vedere că fiecare dintre noi am contactat de nenumărate ori Comisia și Primăria Timișoara, ni s-au comunicat de fiecare data diverse motive superficiale de amânare, fără informații suplimentare referitoare la situația concretă a procedurii. Mai mult decat atat, singura noastră sursă de informaţii mai concrete a fost presa locală, lucru care denotă nepăsarea și indolența autorității locale vis a vi de situația noastră.

Raportat la cele indicate anterior va solicitam prin aceasta scrisoare să ne oferiţi un comunicat in ceea ce priveste solutionarea situatiei şi o explicatie referitoare la următoarele:

1. Controlul Curţii de Conturi

Vă învederăm faptul că autoritatea locală are obligaţia soluţionării cu celeritate a problemelor sesizate de Curtea de Conturi din moment ce aceste probleme ţin de procedura elaborată şi implementată de autoritatea locală. Toate posibilele nereguli sunt rezultatul direct al acţiunilor îndeplinite de Primăria Timişoara şi a administraţiei acesteia.

În măsura în care problemele sesizate privesc dosarele doar a anumitor persoane, solicităm încheierea proceselor verbale de atribuire a terenurilor precum şi a contractelor aferente cu persoanele care nu sunt vizate de aceste probleme.

În calitate de persoane direct interesate de aceste chestiuni, solicităm comunicarea problemelor sesizate, propunerea autorității locale de remediere a neregulilor precum şi termenul în care vor fi soluţionate.

2. Municipiul Timișoara, prin Primar este obligată să dispună atribuirea în termen de 15 zile de la data adoptării HCL

Conform art. 5 aliniat 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, „(2) Punerea în aplicare a hotărârii consiliului local de atribuire în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei locuințe se face de către primar, în termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces-verbal.”

Observăm că acest termen nu a fost respectat nici raportat la HCL de adoptare a Tabelului Nominal și nici raportat la HCL de aprobare a opțiunilor beneficiarilor, autoritatea locală invocând diverse motive de tergiversare a procedurii

3. Primarul Municipiului Timișoara este obligat să pună în aplicare hotărârile consiliului local

Conform art. 154 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, primarul este obligat să pună în aplicare hotărârile consiliului local. Astfel, în virtutea competențelor deținute, Primarul este obligat să pună în executare HCL 301/14.06.2019.

Dorim să menţionăm faptul că iniţiativa atribuirii acestor terenuri a aparținut Primăriei, subsemnaţii fiind doar persoane care au depus documentele solicitate de autoritatea locală. Faptul că procedura se tergiversează deja de aproape 3 ani (!) denotă incompetenţa persoanelor care au implementat această atribuire.

În concluzie, solicitam un raspuns la cele indicate anterior precum și stabilirea unui termen de semnare a documentelor de atribuire pană cel tarziu la data de 01 Decembrie 2019″, se arată în scrisoare.

Scrisoarea este semnată de Iuliana Cristina Borsa în numele și pentru beneficiarii Legii 15/2003.