victor neumann

victor neumann

Cultura Locale Social Stiri
Vineri, 6 decembrie, în Sala baroc a Muzeului de Artă Timișoara, Palatul baroc, din Piața Unirii nr.1. Muzeul de Artă Timișoara și Muzeul de Artă al Academiei (Matica
...
0

Locale Social Stiri
Joi 28 februarie, seara, Muzeul de Artă Timișoara a făcut o prezentare a ultimelor cinci numere ale revistei Euroregionalia, apărute între anii 2014 -2018. Cu acest prilej elevii
...
0

Administratie Locale Slider Stiri
Surprize la plenul Consiliului Județean Timiș de miercuri. Imediat după ce directorul Muzeului de Artă Timișoara, Victor Neumann a fost reinvestit în funcție, vicepreședintele CJT, Titi Stancu si-a
...
0

Banatul și Timișoara în context European
Marți, 27 iunie, de la ora 18.00,  va avea loc un eveniment cultural de marcă. Banatul și Timișoara în context european. Un dialog pornind de la cărțile domnului prof.
...
0

Locale Social Stiri
Istoricul Victor Neumann, profesor al Universității de Vest din Timișoara, directorul Muzeului de Artă Timișoara, a primit cea mai de seamă distincție din partea Clubului Rotary International: Paul
...
0

Locale Social Stiri
În cadrul Bookfest Timișoara a avut loc lansarea seriei de autor Victor Neumann de la Editura RAO.Este vorba de cărţile:Conceptualizarea istoriei și limitele paradigmei naționale, RAO, 2015 (ediția I, nominalizată la Premiile Observator Cultural 2015);Ideologie și fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gândirii politice în Europa Est-Centrală,RAO,2015,ediția a II-a, RAO, 2015;Neam, Popor sau Națiune? Despre identitățile politice europene, ediția  a III-a, RAO, 2015.Tentația lui homo europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est, ediția a IV-a, RAO, 2015. Apariția unei serii de autor înseamnă un fapt cultural deosebit de important, semnalând existența unei opere, valoarea științifică a cercetărilor care stau la baza ei, originalitatea analizelor, ipotezelor și interpretărilor. Cărțile de acest fel pot și trebuie să contribuie la ceea ce numim o reală aprofundare a problemelor vechi și noi ale umanității, o cunoaștere în care nu spectacolul, ci curiozitatea, cultura autentică și comprehensiunea primează. Despre cărți și autor au vorbit cunoscutul istoric Miodrag Milin, profesor si cercetător științific la Institutul de Studii Bănățene al Academiei Române din Timișoara, dr. Florin Lobonț, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității de Vest din Timișoara și dr. Mihai Panu, asistent la Facultatea de Științe Politice a Universității de Vest din Timișoara. În deschidere a vorbit directorul general al Editirii RAO, domnul Ovidiu Enculescu, iar în încheiere, autorul, Victor Neumann. Miodrag Milin a atras atenția asupra faptului că la Timișoara ființează o adevărată școala de istorie sub coordonarea profesorului Neumann, una care aduce pespective novatoare în istoriografia României. Cercetările aplicate și cele teoretice ale lui Victor Neumann contribuie foarte mult la prezentarea și explicarea faptelor trecutului și prezentului, la decodarea fenomenelor culturale din istoria mai îndepărtată, dar și la înțelegerea celor două sisteme totalitare pe care România, dimpreună cu celelalte state ale Europei Centrale și de Est, le-a instituit în secolul al XX-lea. Neumann a stăruit asupra problemelor identitare din zona amintiă, arătînd în cărțile sale erorile moștenite din trecut. Miodrag Milin a argumentat de ce cărți precum Neam, Popor sau națiune, Ideologie și fantasmagorie șiConceptualizarea istoriei trebuie citite cu creionul în mînă spre a ne îmbogăți cunoașterea. Ele excelează prin informație și prin demonstrații, înscriindu-se în mișcarea istoriografică și a științelor social-politice contemporane din Europa. Florin Lobonț a vorbit despre importanța bagajului teoretic al istoricului de astăzi , unul care trebuie mult îmbogățit și în România. Avem o stringentă nevoie de înțelegere a trecutului național și european, ceea ce este cu putință doar în cazul în care istoricul este familiarizat cu evoluția intelectuală, cu istoria ideilor culturale și politice. Un istoric conceptual, așa cum este Victor Neuman, aduce un aport de cunoaștere remarcabil introducând temele cultural – politice, dar și cele sociale românești și cele din regiunile Europei Centrale și de Sud-Est în circuitele european și universal. Cărțile sale, începând cu Tentația lui homo europaeus și pînă la cea mai recentă, Conceptualizarea istoriei și limitele paradigmei naționale, fac deja o carieră în istoriografia și în științele social-politice românești, fiind totodată bine receptate și comentate în mediile universitare internaționale. Este adevărat – spune Lobonț-studiile de teoria și filozofia istoriei sunt esențiale în cercetările lui Victor Neumann și rezultatele se cuvin nu doar inventariate, ci și însușite de cercetători și profesori, de istorici, sociologi și politologi, de scriitori și jurnaliști.  Semantica unor concepe cheie ce definesc identitățile culturale/colective precum neam, popor, națiune au o binemeritată pondere în cărțile lui Neumann. Resemantizarea lor în cazul românesc este una necesară într-un moment în care România își dorește integrarea europeană. Mihai Panu a vorbit despre faptul că știe încă din vremea studenției cărțile lui Victor Neumann, că a acvut ocazia să studieze cu atențieTentația lui homo europaeus, Ideologie și fantasmagorie și Neam, Popor sau Națiune? Politolog fiind, a insistat asupra rolului pe care îl joacă atât conceptele, cât și limbajele social-politice. Cercetarea originii și evoluției conceptelor în medii culturale diferite este obligatorie, Mihai Panu recomandând studiile lui Victor Neumann ca fiind în consonață cu preocupările istoriografiei și politologiei din universitățile importante ale Europei. În final, autorul a luat cuvântul și a mulțumit editorului și colegilor săi din Universitatea de Vest pentru scurtele, dar foarte bine structuratele analize pe care le-au făcut.  Victor Neumann a atras atenția asupra uneia dintre problematizările inserată în cea mai recentă carte a sa,Conceptualizarea istoriei: “Împreună cu limba, istoria este aceea care evaluează moştenirile trecutului, invită la contextualizare în funcţie de  timpul în care se petrec faptele, compară faptele, elaborează ipotezele în speranţa de a înţelege ce s-a  întâmplat deja. Aşa cum conceptul de istorie nu este o simplă ceartă legată de metoda, teoria sau politica ştiinţifică, la fel şi teoria istoriei nu este o simplă ideologie chiar dacă, din pricina ambivalenţelor conţinute în propriile analize şi judecăţi, ea se pretează la criticile ideologice”, a spus Victor Neumann. O întâlnire atrăgătoare la un târg de carte, una care a atras atenția publicului, mai ales a celui interesat de cultura înaltă.
...
0

Cultura Locale Stiri
Duminică, la Muzeul de Artă din Timișoara se vernisează a doua cea mai importantă expoziție a acestei jumătăți de an. Aproximativ 200 de gravuri realizare de Salvador Dali
...
0