SOS, Universitatea Tibiscus Timișoara!

SOS, Universitatea Tibiscus Timișoara!

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Vineri, 21 septembrie, la ora 14.00, comunitatea universitară – profesori, studenți – este convocată de către Grupul de inițiativă din cadrul Universității „Tibiscus” Timișoara la reuniunea ce va avea loc pe str. Lascăr Catargiu nr. 4-6, etaj 3, sala 301, Timișoara pentru a dezbate mai multe probleme cu care se confruntă Tibiscus.

Grupul de inițiativă a prezentat și problemele care vor fi dezbătute în 20 septembrie:

“1. Darea de seama a d-nei conf. univ. Mușuroi Corina și a d-lui Lacrama Dan, persoane care se comportă, fără nici un drept, că reprezentani al universității, deși dânșii nu mai dețin asemenea calitate din septembrie 2016, precum și că ordonator de credite, aducând instituției grave prejudicii universității atât prin aducerea acesteia sub monitorizarea M.E.N., conform Ordinului nr.3.362/22 februarie 2017, cât și prin lichidarea universității, potrivit H.G. nr.615/2017 (a se vedea și cele 2 materiale din atașament). Mai mult, aceste două persoane exercită în continuare acțiuni dolosive și extrem de păgubitoare contra universității, respectiv : folosesc echipa de pază a Universității pentru a împiedică accesul fondatorului în universitate și întrunirea comunității universitare care, la dată de 03 septembrie 2018, și-a manifestat dorința de a colabora cu fondatorul pentru intrarea Universității în legalitate; fac demersuri la Ministrului Educației Naționale pentru a zădărnici eforturile comunității universitare de a obține avizul de legalitate pentru nouă Carta universitară; 2. Adoptarea unor soluții concrete pentru sistarea abuzurilor mai sus evocate și pentru intrarea cu celeritate a Universității în legalitate. În cazul în care, din varii motive, comunitatea nu se va putea întruni legal, vă convocăm pentru o nouă ședința care se va ține în același loc și în aceeași zi, la orele 14.30, având aceeași ordine de zi”, se arată în comunicatul Grupului de Inițiativă din cadrul Tibiscus Timișoara, de marți 18 septembrie.

Grupul de inițiativă din cadrul Tibiscus este format din conf.univ. dr. Adriana Corhan (prodecan – Facultatea de Drept), lect. dr. Dumitru Hantea (membru Senat-Faculatea de Drept), lect. dr. Costescu Irina (Faculttatea de Științe Economice), lect. dr. Dragotă Gianina (Facultatea de Științe Economice), asist. dr. Florin Ban (membru în Senat și director de departament – Facultatea de Drept), asistent univ. dr. Raoul Gordean (Facultatea de Științe Economice), lect. dr. Pătrașcu-Duma Diana (Facultatea de Drept), lect. dr. Bratiș Marian (Facultatea de Drept).

Gh. M.

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *