Se reface barajul Oravița Mică. Cât costă investiția?

Se reface barajul Oravița Mică. Cât costă investiția?

- in Administratie, Locale, Stiri
0

ABAB – Administraţia Bazinală de Apă Banat – lucrează intens la refacerea barajului Oravița Mică, din județul Caraș-Severin. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni.

Obiectivul face parte din proiectul de investiții “Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița, județ Caraș- Severin”. Complexul hidrotehnic Oraviţa, realizat în secolul al XVIII-lea, este alcãtuit din: barajul Oraviţa Mare, barajul Oraviţa Micã şi regularizarea pârâului Oraviţa pe lungimea intravilanului localității Oravița.

Scopul proiectului este: apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Oraviţa, asigurarea unui debit de servitute în localitate, agrementul adiacent lacurilor de acumulare. Starea lucrărilor hidrotehnice până în anul 1996 nu a permis exploatarea barajelor în condiții de siguranță, deoarece erau înregistrate fisuri în corpul barajelor, iar colmatarea lacurilor era în proporţie de 80%.

Starea de degradare a acestora aducea cu sine pericolul permanent de distrugere a barajelor din cauza depăşirii coronamentului la viituri și totodată de inundare a localităţii Oravița. Odată cu demararea lucrărilor de reparație din anul 2000 pentru acumularea Oravița Mare (Oravița I), toate aceste deficiențe au fost înlăturate, lucrările de punere în siguranță a acumulării Oravița I încheindu-se în anul 2005.

Lucrările de refacere a Barajului Oravița Mică (Oravița II) au demarat la începutul anului 2002. Barajul Oraviţa Micã este zidit din blocuri fasonate şi nefasonate de calcare, legate cu mortar de var. Volume mari ale corpului barajului prezintã spălări complete ale materialului. Golirea de adâncime a barajului este complet înfundată. Barajul nu are prevăzut disipator la parametrii corespunzãtori clasei de importanţã a construcţiei. Acumularea Oraviţa Mică, cu un volum de 43.000 m3, este colmatată în proporţie de 92%”, a precizat Titu Bojin, directorul ABA Banat.

Refacerea studiului de fezabilitate precum și lipsa fondurilor a dus la oprirea execuției lucrărilor în anul 2013. Lucrările au fost repornite abia în luna aprilie 2019, urmând a fi realizate: refacerea paramentului amonte în vederea asigurării etanşeităţii corpului barajului, etanşarea fundaţiei prin prevederea unui pinten amonte încastrat în roca sănătoasă, refacerea zidăriei degradate de la paramentul aval, mărirea capacităţii de evacuare a viiturilor prin amenajarea corespunzătoare a descărcătorului de suprafaţă şi a golirii de fund, prevederea unui disipator de energie la piciorul aval al descărcătorului de suprafaţă, consolidarea corpului barajului prin injecţii cu lapte de ciment.

Regularizarea albiei pârâului Oravița, aval de barajul Oraviţa Mică, a fost realizată în aceeaşi perioadă cu barajele Oraviţa Mare şi Oraviţa Mică, în scopul scoaterii de sub efectul inundaţiilor a zonei adiacente cursului de apă. Albia pârâului Oraviţa este colmatată, iar lucrările existente (ziduri de sprijin, praguri de fund, peree din piatră zidită) prezintă degradări cauzate de durata mare de funcţionare. Lucrările care se vor executa sunt: reabilitarea lucrărilor de apărare existente, consolidarea malurilor, igienizarea zonei.

Valoarea lucrărilor aflate în derulare la barajul Oravița Mică se ridică la 7.119.000 lei. Contractul de execuție lucrări a fost încheiat cu SC Lescaci Com SRL, iar până la acestă dată au fost realizate lucrări în valoare de 400.000 lei cu fonduri asigurate de la bugetul de stat. Pentru continuarea lucrărilor, în anul 2020 au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în valoare de 2.610.000 lei”, a precizat Titu Bojin, directorul ABA Banat.
Gh. M.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *