Se cere suspendarea noului sistem de parcare din Timișoara

Se cere suspendarea noului sistem de parcare din Timișoara

- in Actualitate, Administratie, Locale, Stiri
0

Noul regulament de parcare pe domeniul public al Timișoarei este considerat a fi ilegal de către avocatul Cristian Clipa. Astfel, acesta a anunțat că se va adresa instanței, cu solicitarea suspendării documentului, după ce a descoperit o serie de nereguli.

Am promis concetățenilor mei că voi analiza legalitatea H.C.L. al Municipiului Timișoara nr. 20/2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara. În urma analizei asumate – în interes propriu – am constatat că acest act administrativ unilateral cu caracter normativ încalcă următoarele prevederi: (i) art. 7 alin. (1) fraza I, alin. (2), (3), (4), (5) și (😎 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; (ii) art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul rutier); (iii) art. art. 2 alin. (1) pct. 55 din Legea nr. 273/2006 (Legea privind finanțele publice locale); (iv) art. 136 alin. (6) și (😎 lit. de la a) la d) din C. adm.; (v) art. 484 alin. (2) și (3) din Codul fiscal [Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal]; (vi) art. 285 lit. a) și d) din C. adm.; (vii) art. 3 alin. (1) și (2) din C. muncii; (viii) art. 86 alin. (1) și ale art. 227 alin. (1) C. civ. și (ix) art. 45 din Constituția României; (x) art. 23 alin. (1) și ale art. 36 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat; (xi) art. 3 alin (1) lit. i), ale art. 36 alin. (1) și (2), ale art. 39 alin. (1) și (4) lit. a) și b) și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”, a precizat Cristian Clipa.

Prin urmare, avocatul timișorean a anunțat că în cursul zilei de marți va înregistra la consiliul local o plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri. Apoi, Cristian Clipa va depune o cerere de suspendare a noului regulament și la Tribunalul Timiș, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

Având în vedere cele constatate, îmi permit să cer Prefectului Județului Timiș ca, în condițiile art. 249 alin. (4), ale art. 252 alin. (1) și ale art. 255 alin. (2) din C. adm., să atace la instanța de contencios administrativ H.C.L.M. Timișoara nr. 20/2022, ceea ce ar antrena automat suspendarea de drept a acestui act administrativ. Eu o voi face, în interes personal”, este apelul făcut de avocatul timișorean.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *