Se caută manager la două spitale. Când are loc concursul

Se caută manager la două spitale. Când are loc concursul

- in Locale, Sanatate, Stiri
0

Primăria Municpiului Timișoara organizează concurs pentru două posturi de manager-persoană fizică unul la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” și unul la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”.

Tema proiectului este „Eficientizarea activităţii desfăşurate de Spitalul ”, în cadrul căruia se vor acoperi următoarele aspecte: analiza, evaluarea şi eficientizarea serviciilor de sănătate furnizate de spital; analiza, evaluarea şi eficientizarea situaţiei economico – financiare a spitalului, vizând inclusiv achiziţiile publice şi planul de investiţii, analiza, evaluarea şi eficientizarea resurselor umane, inclusiv propunerea structurii organizatorice; planul de management pe perioada mandatului.

Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică pentru următoarele spitale publice:
• Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara
• Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara.

Concursul se va desfăşură la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 în perioada 17 -24 martie 2017 şi constă în patru etape:  etapa I – selecţia dosarelor depuse de candidaţi; etapa a   Il-a     – evaluarea proiectelor de management depuse de candidaţi; etapa a    IlI-a   – proba scrisă; etapa a IV-a  – susţinerea proiectului de management de către candidaţi şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 martie, ora 10.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, bd. C.D. Loga, nr. 1, la registratura instituţiei -camera 12 , parter, până la data de 10 martie.

Participă la proba scrisă a concursului, candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia de dosare şi care au obţinut cel puţin nota 7 la evaluarea proiectelor de management.Pentru ocuparea funcției, medicii doritori trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Condițiile obligatorii sunt următoarele:
– să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în specialitatea medicină;
– să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
– să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
– să fie absolvent al unui maşterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de manager organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
– pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, candidaţii trebuie să fie cadre universitare sau medici primari şi să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
– să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei de manager;
– să aibă capacitatea de exerciţiu deplină;
– să fie apt din punct de vedere medical;
– să nu aibă vârsta de pensionare, conform legii;
– să nu fi suferit condamnări penale definitive/să nu fie în curs de urmărire penală;
– să nu fi fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal;
– să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, aşa cum sunt definite prin art. 180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în data de 24 martie 2017 şi constă în patru etape: selecţia dosarelor depuse de candidaţi, evaluarea proiectelor de management depuse de candidaţi; proba scrisă; susţinerea proiectului de management de către candidaţi şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 martie 2017, ora 10:00. Participă la proba scrisă a concursului candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia de dosare şi care au obţinut cel puţin nota 7 la evaluarea proiectelor de management. Informaţiile necesare elaborării proiectelor de management se pot obţine de la Consiliile de Administraţie ale spitalelor.

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *