Respectul politicienilor față de înfăptuirea actului de justiție în România

Respectul politicienilor față de înfăptuirea actului de justiție în România

- in Fără categorie
0
alin-socol

De-a lungul timpului, pe parcursul celor 24 de ani de democrație în legislația românească s-au impus tot felul de acte normative cu impact major față de viața de zi cu zi a cetățenilor romani. Un astfel de șir interminabil de acte normative privește și dreptul de proprietate, un drept consfințit și garantat de Constituția României cât și de art.1 Protocolul nr.1 CEDO.
Astfel, s-a încercat reglementarea acestei probleme încă din 1991 prin apariția Legii nr.18/1991 modificată prin Legea 1/2000 modificată prin Legea nr.247/2005 modificată prin Legea nr.165/2013. În atare situație față de frecvența modificărilor legislative, în mod natural nici un astfel de act normativ nu și-a atins scopul, niciuna dintre aceste legi nefiind previzibilă și predictibilă, creând confuzii și situații inedite în punerea în aplicare.
Prin urmare, s-a ajuns în situația în care un proces început pe legea 10/2001  să nu fie finalizat nici în zi de azi, o astfel de speță fiind cea a dr.ing Eker Eduard ( fiul unuia dintre cei 5 arhitecți care au contribuit la ridicarea noului oraș Timișoara decedat la vârsta de 90 de ani în Germania în anul 2009).
Acesta, prin notificarea nr.103/28.05.2001 adresata Primăriei Timișoara a solicitat restituirea în natură a casei părinților săi situată pe str. Romulus nr.30., o clădire compusă din 10 apartamente. În urma demersurilor judiciare efectuate în speâa pendinte în 01.11.2006 Primăria Timișoara emite Dispozitia nr.2602/2006 prin care admite cererea d-nului Eker Eduard dispunând restituirea în natură a unui apartament, iar pentru restul, dat fiind faptul că au fost vândute la legea nr.112/1995 dispune plata despăgubirilor.
Fără să conteste aceasta dispoziție Autoritatea Națională de Restituirea Proprietăților a refuzat cu obstinență să pună în executare Dispoziția Primăriei Municipiului Timișoara fapt care a condus la o serie de procese derulate de d-nul Eker împotriva ANRP.
În urma acestor demersuri judiciare Curtea de Apel prin sentința civilă nr.416/2009 admite acțiunea d-nului Eker Eduard și obligă Statul Român prin Comisia de Stabilire a Despăgubirilor la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubiri obligând această instituție la desemnarea unui evaluator ANEVAR pentru stabilirea cuantumuli despăgubirilor.
Sentința Curții de Apel Timișoara a rămas definitivă și irevocabilă prin respingerea recursului formulat de către ANRP  în 16.06.2010 emițându-se Decizia nr.3152, însă nici această decizie nu a fost suficientă  statul nedorind să pună în executare un titlu executoriu.
În atare situație petentul s-a adresat cu o altă cerere la Curtea de Apel Timișoara solicitând în baza Legii contenciosului administrativ obligarea președintelui ANRP la plata unei amenzi judiciare sub forma, acțiune admisă de catre Curtea de Apel Timișoara prin sentința civilă nr.75/2011.
În urma acestui demers juridic statul prin Comisia Centrală de Stabilire a despăgubirilor  numește evaluatorul care întocmește raportul în 08.05.2012. Bineînțeles, dată fiind vârsta înaintatî a domnului Eker acesta decedează în 2009 continuând acest supliciu juridic soția acestuia Eker Mihaela, căreia nici până în prezent nu i-a fost emisă decizia de despăgubire deoarece guvernele care s-au perindat începand cu anul 2012 până în prezent au emis tot felul de Ordonanțe de Urgență care suspendau, amânau la nesfârșit emiterea acestor dispoziții.
O astfel de situație s-a manifestat prin apariția Legii nr.165/2013 care nu numai că se aplică retroactiv încălcând principiul neretroactivității legii civile care se găsește statuat în Constituția României, dar care trimite justițiabilii la fructificarea titlurilor executorii în PUNCTE.
În concluzie, dacă însîși politicienii blochează respectarea titlurilor executorii emise de către instanță prin emiterea actelor normative neconstituționale  nu putem vorbi că în România se respectă legea și implicit statul de drept.

avocat Socol Alin Daniel

www.alinsocolavocat.wordpress.com

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *