Punerea în siguranță a modului hidrotehnic Sânmihaiu Român și navigația pe Bega până la Viena

Punerea în siguranță a modului hidrotehnic Sânmihaiu Român și navigația pe Bega până la Viena

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Administrația Bazinală de Ape Banat Timișoara transmite că astfel creșterea competitivității transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității și a conectivității regiunii transfrontaliere prin standarde ridicate privind infrastructura de transport și mobilitate, imbunătățirea zonei Canal Bega ca o zonă recunoscută pe plan internațional, zona verde, prietenoasă pentru vizitatori, presupune un set amplu de măsuri, dar într-o primă etapă, presupune repararea nodurilor hidrotehnice Sînmihaiu Român/România, apoi Klek și Srpski Itebej/Serbia .

Titu Bojin, directorul ABAB, a subliniat că proiectul în parteneriat ”Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega”, proiect derulat în cadrul IPA CBC România –Serbia, tocmai acest lucru își propune. Liderul de proiect A.N.Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Banat participă la proiect cu ”Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Sanmihaiu Român”, iar partenerul din Serbia, Vode Vojvodine, cu lucrările de reabilitare a nodurilor Srpski Itebej și Klek .

”Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român” a demarat ca execuție în luna iunie a anului în curs, după derularea procedurilor de achiziție prin licitație internațională, a contractului de lucrări, contractarea lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și după eliberarea Autorizatiei de construire nr. 114/28.05.2019, de către Consiliul Local al comunei Sânmihaiu Român.

La ora actuală se înregistrează un stadiu fizic de realizare a lucrărilor de circa 38%, existând premize ca în perioada martie/aprilie să poată fi redirijată scurgerea prin albia canalului, lucrările la baraj să fie terminate și să poată fi demarate lucrările de refacere a ecluzei. Cu aceiași mobilizare a constructorului ca în anul 2019, ecluza poate fi terminată în toamna anului 2020 cu un avans de câteva luni față de graficul de execuție.

Terminarea în avans a acestor faze de execuție crează premise favorabile executării mai din timp a lucrărilor aferente fazei 5, și anume, ”Amenajare peisagistică a insulei și reabilitarea construcțiilor de exploatare”, lucrari ce vor fi derulate în cadrul altui program și a altor surse de finanțare.

Odată terminate toate aceste lucrări, se poate considera posibilă tranzitarea navelor prin ecluză, respectiv navigația, până în secțiunea de frontieră. Încheierea programului în august 2021, de către toti partenerii proiectului, va permite primii pași în realizarea generoaselor obiective enunțate în introducere – a aduăgat ing. Marius Perneac, Unitatea de Implementare a Proiectelor.