Protest fără precedent al medicilor de familie din Timiș

Protest fără precedent al medicilor de familie din Timiș

- in Actualitate, Locale, Sanatate, Stiri
0

Un protest fără precedent declanșat de medicii de familie din Timiș, alături de pacienți, împreună cu medicii de familie din România, față de situația tot mai gravă în care a ajuns sistemul de sănătate. De aceea ei au avut o prima întâlnire cu reprezentanții CJAS Timiș, unde și-au prezentat revedicările.

1.Asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie în scopul îmbunătățirii asistenței medicale a populației României. 2. Creșterea finanțării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanțării în sistemului public de sănătate. 3. Recunoașterea importanței rolului medicului de familie și respectarea drepturilor constituționale ale medicilor și pacienților,așa cum sunt acestea descrise în continuare. 4. Asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie în scopul îmbunătățirii asistenței medicale a populației României. 5. Medicina de familie, împovărată de un contract-cadru nedrept și discriminator, cu o legislație intenționat ambiguă și încălcată chiar de reprezentanții decidenților, nu mai poate avea aportul firesc la sănătatea populației României. Practicarea medicinei de familie în România a ajuns un demers dificil, greoi, complicat, care nu mai respectă niciunul din principiile exercitării unei profesii liberale. 6. Solicităm ca legislația din sistemul sanitar, Contractul-cadru și Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) să respecte următoarele principii:

  1. Independența profesională a medicului de familie.

 Îngrădirea activităţii medicale este în detrimentul pacientului, nu are la bază criterii profesionale sau ştiinţifice, ci doar administrative. Exercitarea profesiei medicului de familie este viciată la momentul stabilirii diagnosticului și tratamentului de restricțiile din protocoalele de prescriere  precum și de cele impuse prin Contractul-cadru și legislația subsecventă. Medicul de familie nu poate recomanda pacienților săi investigațiile necesare pentru diagnosticul precoce, monitorizarea patologiilor frecvente și nici medicamentele pentru multe boli, deși statutul său profesional îi permite.  Aceste restricții trebuie urgent eliminate sau revizuite cu concursul societăților profesionale.

  1. Competențele medicului de familie

Timpul consultației medicale este irosit cu activități administrative, nemedicale, birocratice, care au fost delegate medicului. Pe termen mediu și lung această situație duce la deprofesionalizarea medicului, la scăderea performanțelor profesionale și este una din cauzele principale ale emigrării. Pentru a elibera medicul de activitatile birocratice, CNAS, prin PIAS, trebuie să își asume responsabilitățile legale care îi revin:  categoria de asigurat si a drepturilor fiecarei categorii, documente electronice,  administrarea gradului de compensare a medicamentelor la nivelui farmaciei, prin rețeta unică la medic. Aceste imperative sunt prevăzut în legea 95/2006, dar sunt încălcate în Contractul-cadru și actele normative subsecvente.

  1. Statutul de furnizor privat independent al cabinetului de medicina familiei.

Cabinetul de medicina familiei este unitatea sanitară privată specializată în furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, organizată în condiţiile legii. Exercițiul dreptului de proprietate privată și a libertății economice, prevăzut în Constituție, este restrâns prin modul de elaborare a Contractului-cadru. Solicităm deci negocierea tarifelor serviciilor contractate și păstrarea principiului constituțional al proporționalității unui contract civil.

Exercitarea profesiei de medic de familie trebuie permisă numai in unități independente având reprezentant legal medic de familie, pentru a nu genera risipă și abuzuri în cheltuirea fondurilor asiguraților.

Este imperios necesară respectarea Legii 95/2006 și monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și a Strategiei pentru dezvoltarea asistenței medicale primare în România pentru anii 2012-2020. Acest lucru poate fi realizat și prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în susținerea asistenței medicale primare.

  1. Creșterea finanțării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanțării în sistemului public de sănătate.

Este absolut necesară realizarea unei finanțări echilibrate și nediscriminatorii, care să încurajeze asistența medicală primară, deoarece medicii de familie rezolvă majoritatea nevoilor medicale ale populației. Creșterea finanțării asistenței medicale primare va permite dezvoltarea cabinetelor din mediul urban și rural, investiții în cabinete, diversificarea serviciilor, precum și asigurarea pentru personalul medical din cabinetele de medicina familiei a unor venituri similare cu cele din sistemul bugetar. Decizia corectă de creștere a salariilor în sistemul sanitar bugetar, nedublată de o alocare corespunzătoare a fondurilor pentru personalul medical din celelalte segmente ale sistemului sanitar, a generat o discriminare între veniturile personalului medical din România. Consecința acestor decizii este crearea unui dezechilibru între segmentele sistemului prin migrarea masivă a personalului înspre sistemul bugetar. Concret, medicii de familie consideră că este nevoie să crească finanțarea sistemului sanitar românesc la 6% din PIB dar și o creștere a procentului alocat asistenței medicale primare conform mediei europene pentru medicina de familie – între 9 și 17% din fondurile Sănătății – în conformitate cu recomandările instituțiilor internaționale.

“Solicităm 10% din total FNUASS în anul 2018. O finanțare echilibrată și nediscriminatorie va duce la creșterea calității serviciilor oferite pacienților în asistența medicală primară și la îmbunătățirea relației medic-pacient”, este mesajul medicilor de familie din Timiș și din România.