Programul „Prima chirie” (prima de relocare), prin AJOFM Tmiș

Programul „Prima chirie” (prima de relocare), prin AJOFM Tmiș

- in Actualitate, Locale, Social, Stiri
0

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună la AJOFM Timiș actele necesare acordării Primei chirii –prima de alocare, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă. Prin derogare de la acest termen, “Prima Chirie” (prima de relocare) se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 și 06.06.2017.

Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Pentru detalii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiş, la numarul de telefon 0256/294231, int. 112,  persoana de contact dna Mitrică Daniela. Toate documentele/formularele necesare obţinerii primei de relocare se gasesc pe site-ul www.timis.anofm.ro”, explică Marcel – Dumitru Miclău, director executiv.

Gh. M.