Profesorii de geografie din Timiș au trimis un memoriu ministrului Educației

Profesorii de geografie din Timiș au trimis un memoriu ministrului Educației

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Filiala Timiș a Societății de Geografie din România a organizat o întâlnire cu profesorii de geografie din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, în această săptămână, care a reunit cadre didactice din învățământul liceal și universitar.

Cu acest prilej au fost analizate variantele planului-cadru pentru învățământul liceal și profesional și a fost avansat un set de propuneri, bine întemeiate, pentru optimizarea formei finale a acestora la interesele de durată ale societății românești, pe baza principiilor europene ale sustenabilității și utilității sociale.

Toate aceste idei au fost cuprinse într-un memoriu, pe care prof. univ. dr. Nicolae Popa, președinte al Societății de Geografie din România, filiala Timiș l-a înaintat Ministrului Educației, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu.

Amintim că Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021 – 2022.

Aceste proiecte ale planurilor cadru prevăd și anumite modificări ce nu sunt corelate în totalitate cu nevoile elevilor în vederea obținerii celor mai bune rezultate și a dezvoltării pe lungă durată.

În atenția ministrului, prof. univ. dr. Sorin Câmpeanu și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Geografia este o disciplină care s-a afirmat, în timp, ca stând la baza spiritului umanist, alături de alte câteva domenii ale cunoașterii, care contribuie decisiv la formarea corpului de cunoștințe, practici și reprezentări ce fac posibilă exersarea cu folos a inteligenței, creativității și empatiei.

Este bine cunoscut astăzi că elevii își construiesc modele mentale sau concepții durabile asupra fenomenelor, pentru a înțelege experiențele lor de zi cu zi, și că aceste modele/credințe au impact semnificativ asupra cunoașterii și asupra desfășurării vieții adulte (Clough și Driver, 1986, Greca și Moreira, 2000, Lane și Coutts, 2015). Nu ne este indiferent cum se construiesc aceste modele, credințe și afecte, mai ales la vârsta adolescenței, pentru că ele sunt cele care vor induce comportamentul social al tinerilor, apoi al adulților, și vor sta la baza acțiunilor și reacțiilor lor la tot ce îi înconjoară.

Axată pe natura constructivă și pozitivă a conceptelor fundamentale cu care operează, Geografia, bine făcută, are rol esențial în formarea de modele de gândire realistă și a unor mecanisme raționale de reacție socială. Prin specificul viziunii sale spațiale, indiferent de scara de reflecție, geografia oferă mai ales repere coerente de situare în domeniul realului, fără a exclude subiectivitatea umană. Ca urmare, formarea geografică temeinică și creativă construiește o gândire ancorată în ceea ce este pozitiv, mai puțin permeabilă la himere, la convingeri iluzorii și la manipulare.

Acest plus de realism vine din faptul că geografia operează cu elemente din realul atestat și demonstrabil științific, pe care apoi țese aspirațiile și subiectivitatea umană. Fundația solidă a acestei construcții mentale se bazează pe cunoașterea multiscalară și diacronică a lumii, de la nivel local, până la scară globală.

Desigur, geografia actuală și a viitorului se schimbă odată cu lumea. Geografia este, astăzi, o disciplină de tip diagnostic, cu valențe prognostice. Un domeniu al cunoașterii care propune perspective de înțelegere a problemelor lumii, soluții de rezolvare a lor, modele de prevenire a riscurilor și de reducere a vulnerabilității în fața riscurilor naturale, sociale și tehnogene.

Având dimensiune spațială, toate marile probleme ale lumii fac obiectul reflecției geografice, de la degradarea mediului și schimbările climatice, la decalaje, migrații, conflicte, mize teritoriale și de dezvoltare durabilă. Geografia excelează în abordarea corelată a acestor probleme, în ierarhizarea priorităților, astfel încât înțelegerea să fie mai realistă, acțiunea umană mai adecvată, iar resursele mai bine alocate. Geografia formează, astfel, un mod de gândire, o viziune și contribuie fundamental la formarea de caractere.

Ca urmare, este cu totul de neînțeles de ce, prin planurile-cadru, este redus drastic fondul de timp alocat Geografiei în învățământul liceal și profesional, pe mai toate filierele. Oare, școala românească nu este interesată să formeze personalități puternice, tineri capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc, dispuși să se implice în cunoștință de cauză, să gândească global și să acționeze local, cu responsabilitate?! Mai mult decât alte discipline, Geografia exact asta îi învață pe tineri: să fie buni cetățeni ai locului, ai țării și ai lumii!

Împreună cu istoria și literatura, Geografia zidește fundamentele identității, dar dă și cheia de înțelegere a diversității lumii, a toleranței și a interculturalității. La acestea, adaugă instrumente de aplicare și implicare în viața social-economică (GIS, activități practice în amenajarea teritoriului, protecția mediului etc.), cu care tinerii se pot familiariza încă din școală. Aceasta și explică de ce numeroși elevi sunt îndrăgostiți de Geografie și – atunci când li se permite –  o preferă ca opțiune la examenele de capacitate și de bacalaureat, în proporție de 80-90%.

Filiala Timiș a Societății de Geografie din România a organizat în data de 26.01.2021 o întâlnire cu profesorii de geografie din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. La întâlnire, care a reunit aproape 40 de cadre didactice din învățământul liceal și universitar, au fost analizate variantele de Plan-cadru pentru învățământul liceal și profesional și a fost avansat un set de propuneri, bine întemeiate, pentru ameliorarea formei finale a Planurilor-cadru și mai buna adecvare a acestora la interesele de durată ale societății românești, pe baza principiilor europene ale sustenabilității și utilității sociale.

PROPUNERI la Planurile-Cadru de Învăţământ: DISCIPLINA GEOGRAFIE

PENTRU FILIERA TEORETICĂ, ciclul inferior al liceului și ciclul superior al liceului propunem VARIANTA 1.

PENTRU FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFILUL ARTISTIC propunem VARIANTA 1, cu amendamentele:

Câte 1 oră / săptămână la clasele IX – XI (continuitate și logica disciplinei)

2 ore / săpt. la clasa a XII-a (bacalaureat)

PENTRU FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL SPORTIV –Propunem VARIANTA 1, cu mențiunea de a se aloca 2 ore / săpt. la clasa a XII-a (bacalaureat)

PENTRU INVATAMANT PROFESIONAL TEHNIC – PropunemVARIANTA 1, cu mențiunea de a se aloca 1 oră / săpt. la clasele IX – XI

PENTRU INVATAMANT LICEAL TEHNIC –Propunem VARIANTA 1, cu amendamentul de a se aloca 2 ore / săpt. la clasa a XII-a la profilele SERVICII ȘI RESURSE NATURALE.

 Argumente practice:

Geografia pregătește viitoarele generații pentru o Europă digitală, prin studiul tehnologiilor viitorului: GIS, GPS, teledetecție, analize satelitare aplicabile în toate domeniile din societate;

dezvoltă viitoarelor generații cunoștințele utile pentru înțelegerea schimbărilor climatice în lume;

oferă setul de informații pentru înțelegerea conflictelor și tensiunilor lumii de mâine;

crește conștientizarea gestionării responsabile a resurselor naturale la nivel global și național.

Argumente epistemologice :

Geografia este singura disciplină școlară care contribuie la realizarea tuturor celor 8 competențe cheie ale profilului absolventului de liceu asumate la nivelul Uniunii Europene și implicit în România;

Contribuie la dezvoltarea personalității și caracterului elevilor, prin principiile epistemologice aplicate în procesul didactic;

Este o componentă de bază a educației interculturale, oferind deschidere spre cunoașterea și înțelegerea altor culturi, moduri și medii de viață; cultivă respectul pentru diversitate;

Dezvoltă spiritului euristic, prin explicarea repartiției spațiale a fenomenelor și a relaționării lor funcționale;

Dezvoltă spiritul critic, prin problematizare și compararea fenomenelor, obiectelor, relațiilor;

Dezvoltă viziunea holistică și integratoare, prin aplicarea sintezei (baza epistemică a geografiei);

Dezvoltă gândirea laterală, prin abordarea interdisciplinară și transdisciplinară;

Cultivă comunicarea interumană, empatia și sinergia, în cadrul aplicațiilor practice în teren ;

Argumente de sistem :

Este disciplina preferată de elevi la examenele de capacitate și la bacalaureat ;

Este deschisă la colaborări interdisciplinare pentru realizarea de proiecte și lucrări practice, inclusiv prin atragerea de fonduri europene ;

Are capacitatea de a induce cunoaștere și competențe la toate nivelurile și la toți elevii, indiferent de particularitățile lor psiho-sociale ;

Obține de ani de zile rezultate foarte bune la Olimpiadele și concursurile internaționale de profil ;

Apreciem că acestea sunt argumente suficient de puternice și întemeiate pentru a fi reconsiderat, în sens pozitiv, statutul geografiei în Planul-cadru de învățământ pentru liceu și școala profesională“, se arată în memoriu semnat de prof. univ. dr. Nicolae Popa, președintele Filialei Timiș a S.G.R.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *