(P) Emiliana West Rom a câștigat procesul cu Nis Petrol

(P) Emiliana West Rom a câștigat procesul cu Nis Petrol

- in Actualitate, Locale, Social, Stiri
0

Lupta de peste patru ani a Societății EMILIANA WEST ROM SRL, deținătoare a aproximativ 12.000 ha de teren arabil pe care face agricultură ecologică în județul Timiș, împotriva petroliștilor de la NIS PETROL SRL, companie din grupul Gazprom, a fost încununată de succes.

Pe data de 19 decembrie 2019, Tribunalul Timiș a dat soluția finală în Dosarul nr. 1072/295/2015, respingând apelul NIS PETROL SRL.
În acest lung demers, Societatea EMILIANA WEST ROM SRL a fost apărată de două case de avocatură, CHIUARIU&ASOCIAȚII SCA din București și VALENTIN&ASOCIAȚII din Timișoara. Munca avocaților a fost una de amploare și care părea fără sorți de izbândă față de practica statornicită a instanței de judecată. De menționat că, atât Tribunalul Arad, cât și Tribunalul Timiș admiteau apelurile petroliștilor (Panfora Oil – Arad, Nis Petrol – Timiș) și permiteau accesul acestora pe terenurile proprietate privată.

Ce a condus la această luptă care a durat patru ani?

Conduita NIS PETROL SRL și a subcontractorilor săi nu a fost una legală, aspect care a declanșat reacția Societății EMILIANA WEST ROM SRL, singura care a reușit să se ”lupte” cu acest colos din domeniul petrolier, în fața căruia micii proprietari de terenuri nu au avut nicio șansă. Vom reaminti cititorilor, pe scurt, cum a început totul.

Acordurile de Concesiune Petrolieră EX – 7 Periam și EX – 8 Biled au fost încheiate de Statul Român, prin A.N.R.M., inițial, cu EAST WEST PETROLEUM Corporation (societate canadiană), fiind aprobate prin Hotărârile de Guvern nr. 885/2013, respectiv nr. 886/2013.
În luna ianuarie 2014, o cotă de 85% din drepturile și obligațiile dobândite astfel de EAST WEST PETROLEUM Corp. prin Acordurile de Concesiune, a fost cesionată către NIS Petrol SRL, societate parte a grupului Gazprom, conform Ordinelor ANRM nr. 6/10.01.2014, respectiv nr. 7/10.01.2014.

Modalitatea în care au fost încheiate și transferate Acordurile Petroliere ridică o serie de probleme referitoare la respectarea legislației europene și naționale în această materie. Drept urmare, Societatea Emiliana West Rom SRL a formulat mai multe sesizări către Guvernul României și A.N.R.M.

Ulterior, fără a ține seama de dispozițiile imperative ale Legii nr. 238/2004, respectiv art. 6, prin intermediul cărora accesul pentru operațiuni petroliere de prospectare sau explorare este obligatoriu acordul proprietarului, fie prin încheierea unor contracte de vânzare, locațiune, schimb etc., NIS Petrol a intrat, fără să aibă acest acord, nu o dată, abuziv, pe terenurile Emiliana West. Prin intermediul contractorilor săi a amplasat, fără acordul Emiliana West sau al celorlalți proprietari de terenuri, mai multe echipamente petroliere (geofoni) în scopul realizării de operațiuni petroliere. Această situație nu putea fi tolerată nici de către persoanele private din zona respectivă, dar, cel mai important, nu ar fi trebuit tolerată de autoritățile competente în domeniu, pentru că reprezenta o problemă de interes major nu doar pentru comunitatea locală, ci, mai ales, pentru economia la nivel național (e vorba de peste 6000 ha de teren arabil pe care se face agricultură ecologică și se derulează proiecte cu fonduri europene care ar fi fost scoase din uz).
Societatea Emiliana, prin intermediul unei cereri de ordonanță președințială, admisă de instanțe, a reușit să interzică intrarea abuzivă a NIS PETROL și a subcontractorilor săi pe terenurile aflate în proprietatea și folosința sa. Aceasta nu înseamnă că NIS PETROL, deși avea obligația respectării unei hotărâri judecătorești, nu a mai intrat pe aceste terenuri. Cele trei plângeri penale formulate de Emiliana împotriva Nis Petrol nu au avut niciun rezultat.

În data de 25 aprilie 2015, NIS Petrol a introdus pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare o acțiune împotriva Emiliana West prin care a solicitat instanței să oblige Societatea Emiliana West Rom SRL să permită accesul pe terenurile sale pentru efectuarea operațiunilor petroliere – prospecțiuni seismice. Prin cererea sa, NIS Petrol a dorit să eludeze prevederile art. 6 din Legea nr. 238/2004, respectiv obținerea unui drept de folosință pentru terenurile pe care dorește să efectueze operațiuni petroliere, prin intermediul dispozițiilor art. 7 din aceeași lege, susținând că are un drept de servitute legală consfințit de acest art. 7 care îi permite să solicite accesul pe terenurile Emiliana.

Judecătoria Sânnicolau Mare a respins cererea NIS PETROL SRL. În esență, prima instanță a reținut că, din interpretarea textelor de lege, dreptul de servitute legală instituit de legea petrolului nu este un drept absolut care să permită titularilor de acorduri petroliere să pătrundă pe terenurile proprietate privată în orice mod, ci este un drept acordat doar asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare și asupra terenurilor necesare în oricăror activități de exploatare, fiind, în fapt un drept de trecere care trebuie să se realizeze în așa fel încât să aducă o minimă stânjenire a exercitării dreptului de proprietate asupra terenului ce constituie fondul aservit (n.n. terenurile Emiliana). Însă, limitele exercitării dreptului de servitute legală trebuie să nu fie de natură să golească de conținut însuși dreptul de proprietate, respectiv să limiteze exercitarea dreptului de proprietate într-o manieră care lipsește de proprietarul de exercitarea oricărui atribut al dreptului său. O astfel de limitare a dreptului de proprietate într-o astfel de măsură, astfel cum solicită NIS PETROL, echivalează cu o expropriere în sensul art. 1 Protocolul 1 teza a II-a din CEDO.

Bineînțeles că NIS PETROL a declarat apel împotriva acestei sentințe, a cărui judecată a durat trei ani, iar pe data de 19.12.2019, Tribunalul Timiș, după trei amânări de pronunțare, a dat soluția definitivă în acest dosar, respingând apelul NIS PETROL SRL (n.n. hotărârea nu este încă motivată).

Această hotărâre este una importantă pentru oamenii din zonă și pentru producția agricolă din Județul Timiș, care contribuie la economia întregii țări. Pe de altă parte, este un semnal de alarmă pentru autorități, fiind vorba de resursele minerale ale Statului Român care nu trebuie exploatate de persoane cu conduită reprobabilă și în total dispreț față de drepturile fundamentale ale omului, ce pot manifesta aceeași conduită și în raport de obligațiile față de însuși Statul Român.

Redăm soluția pe scurt din 19.12.2019, așa cum a fost formulată de Tribunalul Timiș: ”Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității declarării apelului principal invocată de intimată pârâta Emiliana West Rom SRL. Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta NIS Petrol SRL, împotriva sentinței civile nr. 614 din 01.07.2016, pronunțată de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul nr. 1072-295-2015, în contradictoriu cu intimata pârâtă Emiliana West Rom, intervenienta accesorie Fundația Eco Civica. Respinge ca nefondat apelul incident declarat de pârâta Emiliana West Rom împotriva celeiași hotărâri, respectiv împotriva încheierilor pronunțate de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul nr. 1072-295-2015, la datele de 14.10.2015, 16.12.2015, 27.04.2016 și 01.06.2016. Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de Fundația Eco Civica. În baza articolului 23 din OG nr 2 din 2000 stabilește onorariul definitiv cuvenit expertului tehnic în specialitatea agricultură, la suma de 8.100 lei, cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă. Pronunțată, azi, 19.12.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *