Maria Grapini aduce noutăți, de la Bruxelles, privind conformitatea produselor și asigurarea medicală a studenților

Maria Grapini aduce noutăți, de la Bruxelles, privind conformitatea produselor și asigurarea medicală a studenților

- in Locale, Politica, Stiri
0

Europarlamentara Maria Grapini a adresat o întrebare Comisiei Europene, legată de funcționarea pieței interne, în condițiile în care amenințările existente, din acest punct de vedere, sunt reale și numeroase.

Piața internă depinde de funcționarea companiilor în condiții concurențiale corecte inclusiv în raport cu companiile din țările terțe care exportă pe piața UE. Ce își propune Comisia să facă pentru a îmbunătăți controlul produselor din țările terțe din punctul de vedere al standardelor de calitate și sociale, dar și al prețului de dumping folosit încă de mulți producători din țări terțe?”, a punctat europarlamentara.

În răspunsul oferit Mariei Grapini, Comisia Europeană a precizat din start că responsabilitatea de a asigura aplicarea eficientă a normelor revine autorităților competente din statele membre, iar lucrătorii vamali cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței pentru a efectua controale, în funcție de riscurile asupra produselor importate din țări terțe, respectiv pentru a lua măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării normelor.

Comisia o mai informează pe Maria Grapini că Regulamentul privitor la produsele nealimentare va consolida cadrul de supraveghere a pieței și va contribui cert la un mai bun control al produselor care intră pe piața Uniunii Europene.

În același document oficial, CE precizează, cu titlu de noutate, că se va institui o Rețea a Uniunii Europene pentru conformitatea produselor, pentru a consolida cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii și pentru a sprijini acțiunile de supraveghere a pieței la nivelul UE, inclusiv controalele privind importurile și produsele comercializate online.

Comisia a început pregătirile în vederea creării rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor și definirii măsurilor de punere în aplicare prevăzute de regulament. Nu în ultimul rând, atunci când un sector economic din UE are dovezi că importurile dintr-o țară terță fac obiectul unui dumping și aduc prejudiciu industriei UE, acesta poate depune o plângere la Comisie. Dacă există dovezi suficiente privind existența unui dumping prejudiciabil, Comisia va iniția o anchetă pentru a stabili dacă pot fi impuse măsuri antidumping.”, conchide CE, în răspunsul acordat europarlamentara Maria Grapini.

Maria Grapini aduce informații de la Bruxelles despre asigurarea medicală pentru studenți
În sprijinul românilor care i-au solicitat sprijin concret privind un subiect important al momentului, europarlamentara Maria Grapini a scris, recent, Comisiei Europene și a obținut informații la zi despre asigurarea medicală pentru studenți.

Pornind de la evidența că orice cetățean european asigurat are dreptul la cardul european de sănătate, pe baza căruia poate primi asistență medicală în Uniunea Europeană, Maria Grapini a prezentat Comisiei excepțiile nefericite existente și a solicitat implicarea organismului european.

În anii precedenți, au existat cazuri în care studenți care studiau în alt stat membru nu mai erau asigurați medical. Aceștia, știind că pleacă în alt stat membru, au primit cardul european de sănătate care a fost preluat de compania de asigurări din țara de ședere. Acestora li se refuzau serviciile medicale, pe motiv că nu sunt asigurați. Ce face Comisia pentru a fi evitate aceste situații, având în vedere că dreptul la asigurare medicală nu trebuie îngrădit niciunui cetățean? În momentul de față, consideră Comisia că tuturor studenților care studiază în alt stat membru li se acordă dreptul la asigurare medicală?”, a scris europarlamentara.

Comisia Europeană i-a răspuns Mariei Grapini concret. Informațiile sunt importante pentru studenții români care intenționează să-și înceapă sau să-și continue studiile în străinătate.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este emis de fiecare stat membru, în baza legislației sale naționale. Aceasta înseamnă că, pentru a putea beneficia de CEASS, persoana interesată trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația națională și să fie considerată persoană asigurată în temeiul legislației naționale. În cazul în care un student este considerat asigurat în temeiul legislației naționale, acesta are dreptul de a primi CEASS. Dacă studiază în alt stat membru, dar nu își schimbă reședința obișnuită și se află doar pentru o ședere temporară în țara respectivă, are dreptul să utilizeze CEASS în țara în care își urmează studiile. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 urmărește să prevină situațiile în care o persoană ar putea fi privată de asigurare de sănătate. În cazul în care studentul își mută reședința obișnuită din țara de origine în țara în care studiază, trebuie să se asigure că solicită asigurare de sănătate în țara respectivă și, prin urmare, nu va mai putea să își utilizeze cardul anterior în țara respectivă. În acest caz, poate solicita un nou CEASS în țara în care este asigurat, pe care îl va putea folosi pe durata unei șederi temporare în statele membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția”, se arată în răspunsul oficial al Comisiei Europene, transmis europarlamentarei Maria Grapini.
Gh. M.