ITM Timiș explică noutățile din Legea zilierilor și despre majorarea salariului minim la 2080 lei

ITM Timiș explică noutățile din Legea zilierilor și despre majorarea salariului minim la 2080 lei

- in Economie, Locale, Stiri
0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș informează că a fost punblicat în Monitorul Oficial nr.1045/10.12.2018 Hotărârea nr.937/07.12.2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  şi  în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29.12.2018. O.U.G. nr.114/28.12.2018 care modifică articole importante din Legea zilierilor nr.52/2011, actualizată şi salariul minim pe economie pe categorii de salariaţi.

Astfel, noutăţile sunt următoarele:

Hotărârea nr.937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată : 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la <LLNK 12003     0923 2G2 164 68>art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. 1.1. Prin excepţie de la prevederile alineatului de mai sus, începând cu data de 01.01.2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. O.U.G. nr.114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

2 În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct.1 din  O.U.G. nr.114/28.12.2018: 3. Legea zilierilor nr. 52/2011, actualizată: O persoană poate presta cel mult 120 zile pe an calendaristic, indiferent de beneficiarul la care prestează, cu excepţia celor care prestează în domeniile: creşterea animalelor în sistem extensiv, păşunatul sezonier al bovinelor, ovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate şi în domeniul viticol.

În aceste patru domenii, perioada maximă de prestaţie a zilierilor este de 180 de zile într-un an calendaristic. Beneficiarul NU poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu, în activităţile de zilier. În caz contrar, prestarea se efectuează pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. Munca necalificată cu caracter ocazional- zilieri- se poate presta NUMAI în domeniile: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01. Silvicultură, CU EXCEPŢIA exploatări forestiere – diviziunea 02. Pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

Beneficiarul NU poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea de activităţi în beneficiul unui terţ. Ca o noutate, în cazul în care nu se respectă această prevedere, pe lânga beneficiar, poate fi sancţionat şi zilierul, cu amendă cuprinsă între 500 si 2.000 lei. Beneficiarul este sancţionat cu amendă de 6.000 lei. În cazul în care beneficiarul foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei“, a informat ITM Timiș, luni 7 ianuarie 2019.

Gh. M.