A început luna plantării arborilor în Timiș

A început luna plantării arborilor în Timiș

- in Actualitate, Locale, Social, Stiri
0

Este cunoscut faptul că judeţul Timiş se încadrează în zonele deficitare cu păduri – 11%, fiind cu mult sub media pe ţară – 27%. Primăvara, odată cu renaşterea naturii, în activitatea silvicultorilor apare ca prioritate regenerarea prin împăduriri a suprafeţelor pe care nu s-a instalat regenerarea naturală, suprafeţe rezultate în urma tăierilor pentru recoltarea masei lemnoase.

Pentru creşterea suprafeţei împădurite a judeţului şi a ţării cu încadrarea în prevederile „Programului național de împăduriri” aprobat de Guvernul României în 28.09.2004, a fost preluată de la Agenţia Domeniului Statului: suprafaţa de 156,0 ha în zona Jamu Mare, suprafaţă care a fost împădurită și suprafaţa de 192,59 ha în zona Maşloc – Remetea Mică, suprafaţă care a fost împădurită. De menţionat că a fost împădurită suprafaţa de 5,1 ha în toamna anului 2009 în cadrul acţiunii „România prinde rădăcini”.

Deschiderea oficială a seriei acţiunilor dedicate „Lunii Plantării Arborilor” a coincis cu vernisajul Expoziţiei Filatelice joi, 15 martie, în Piața Libertății din Timișoara.

Organizată în principal de Asociaţia Filatelică Timişoara, având un grup de oameni de suflet, prin calitatea şi originalitatea exponatelor, expoziţia este expresia ataşamentului faţă de padure și faţă de natură. “Mulţumesc membrilor Asociaţiei Filatelice pentru strădania de a organiza această expoziţie şi urez succes tuturor celor ce se implică în acţiunile desfăşurate cu ocazia <Lunii plantării arborilor>”, a spus ing. Nicuşor Ţîţu, director – Direcţia Silvică Timiş.

În acest an la Direcţia Silvică Timiş prin ocoalele silvice din subordine se regenerează 218 ha: 184 ha se regenerează pe cale natural și 34 ha se regenerează pe cale artificială prin împăduriri.

Gh. M.

 

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *