Încep înscrierile la Liceul Ortodox din Timișoara. Ce probe sunt la examen?

Încep înscrierile la Liceul Ortodox din Timișoara. Ce probe sunt la examen?

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Mitropolia Banatului anunță că înscrierea la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara pentru probele de aptitudini vor avea loc în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se va realiza în perioada 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie.

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: ltosfantim@gmail.com.

Graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web a școlii: https://liceulortodoxsfantulantim.ro/informatii-inscriere-profil-teologic-clasa-a-ix-a/

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
1. Interviul/colocviul/proba orală (online) constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *