Încep cursurile hibrid la UMF Timișoara: on-line și on-site

Încep cursurile hibrid la UMF Timișoara: on-line și on-site

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Activitatea didactică pentru studii universitare de licenţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara – UMFVBT – se va desfăşura, începând cu data de 15 februarie, în regim on-site sau on-line.

Aceasta este în funcţie de decizia şefului de disciplină şi  cu respectarea restricţiilor legale în vigoare la acea dată, cu excepţia programelor de studii de scurtă durată de la Asistenţă Medicală Generală Lugoj şi Deva , unde cursurile se vor desfăşura exclusiv în regim on-line.

Lucrările practice, laboratoarele, seminarele, stagiile clinice se vor desfăşura on-site cu repartizarea numărului de studenţi participanţi în acelaşi timp şi în aceeaşi locaţie (săli laboratoare/seminar/curs, secţii clinice) în aşa fel încât să fie respectate normale sanitare în vigoare pe durata pandemiei.

În situaţia splitării unei serii, activităţile practice se vor derula fie prin înjumătăţirea timpului aferent unui laborator/seminar/stagiu, fie prin prezenţa alternativă a studenţilor şi efectuarea a două activităţi practice în timpul alocat uneia.

Completarea timpului se va efectua prin studiul individual al materialelor didactice puse la dispoziţie on-line pe platformele de e-learning (Moodle, e-book).

Aceste măsuri au drept scop oferirea unui grad ridicat de siguranţă cadrelor didactice şi studenţilor simultan cu păstrarea accesului efectiv, nediscriminatoriu la procesul didactic on-site.

Excepţie de la derularea on-site a stagiilor clinice, fac disciplinele a căror activitate se desfăşoară începând cu data de 15 februarie 2021 în secţii COVID. În aceste situaţii,  activitatea didactică se va desfăşura în amfiteatre/săli, sub forma prezentărilor clinice de caz.

Studenţii voluntari implicaţi în lupta anti-SARS-CoV-2 vor fi scutiţi de prezenţa fizică pe durata activităţilor de voluntariat, certificată pe baza adeverinţei de la secretariat sau a contractului de voluntariat. Aceştia vor participa la activitatea didactică în regim on-line şi respectiv, la studiul pe platformele de e-learning (Moodle, e-book)şi vor completa la finalul semestrului Fişa individuală de studiu (disponibilă pe site-ul UMFVBT).

Studenţii străini care nu vor putea participa la activitatea didactică on-site, în contextul epidemiologic, vor informa Decanatele asupra acestui aspect şi vor continua activitatea în regim on-line prin studiul individual pe platformele de e-learning (Moodle, e-book)iar la finalul perioadei de carantină sau  lockdown vor completa Fişa individuală de studiu pentru perioada în care au absentat (disponibilă pe site-ul UMFVBT).*

Absenţele la activitatea practică desfăşurată on-site în secţiile clinice va putea fi recuperată în serviciul de gardă cu respectarea numărului de ore de stagiu care va fi recuperat.

Asigurarea respectării normelor sanitare în vigoare pe tot parcursul derulării activităţii didactice on-site va fi realizată de către şefii de disciplină.

Asigurarea echipamentului individual de protecţie pentru activitatea didactică preclinică în regim on-site (laboratoare şi seminare) este în responsabilitatea studenţilor şi constă în: halat şi mască de protecţie.

Asigurarea echipamentului individual de protecţie pentru activitatea didactică clinică în regim on-site (stagii clinice) este în responsabilitatea studenţilor şi constă în: halat, saboţi medicali, mască şi mănuşi (după caz) pentru programele de studii ale Facultăţii de Medicină, iar pentru programele de studii ale Facultăţii de Medicină Dentară, în plus ochelari de protecţie sau vizieră.

Activitatea didactică pentru studii universitare de master şi doctorat în cadrul UMFVBT, începând cu semestrul 2, se va desfăşura exclusiv în regim on-line.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *