Fundația Pentru Voi cere Guvernului să implementeze Convenţia ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

Fundația Pentru Voi cere Guvernului să implementeze Convenţia ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

- in Locale, Social, Stiri
0

Fundaţia „Pentru Voi” Timișoara a organizat conferinţa naţională cu tema „Egalitate în drepturi pentru toţi cetăţenii: de la decizia substituită la decizia asistată”, la Hotelul Timişoara.

Laila Onu, directorul fundației, a prezentat motivația acestui eveniment care a avut loc în perioada 11 -12 noiembrie. “Protecţia juridică pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale este o problemă nerezolvată de legislaţia din România. Datorită specificului dizabilităţii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt expuse abuzului şi au nevoie de protecţie, care însă nu trebuie să îngrădească exercitarea drepturilor civile. Articolul 12 din Convenţia ONU privind dizabilitatea: recunoaştere egală în faţa legii prevede obligaţia Statelor membre de a asigura persoanelor cu dizabilităţi asistenţă juridică în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în toate domeniile vieţii. Conform Convenţiei, măsurile de protecţie nu trebuie să restrângă sau să anuleze capacitatea juridică a persoanei puse sub interdicţie, ci să o sprijine în luarea oricărui tip de decizii. Convenţia cere Statelor Părţi să ia toate măsurile adecvate şi eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi de a deţine sau moşteni proprietăţi, de a-şi gestiona propriile venituri şi de a avea acces egal la împrumuturi bancare, ipoteci şi alte forme de credit financiar şi să se asigure că persoanele cu dizabilităţi nu sunt deposedate în mod arbitrar de bunurile lor. În România din păcate singurul mecanism de protecţie îl constituie punerea sub interdicţie judecătorească, care deposedează complet persoana de orice drept”, a subliniat Laila Onu.

Fundaţia „Pentru Voi” a elaborat o propunere privind modificarea actualelor dispoziţii din Codul civil referitoare la ocrotirea persoanei majore prin punerea sa sub interdicţie judecătorească şi punerea lor în concordanţă cu Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.

Propunerea a fost prezentată, analizată şi dezbătută în cadrul conferinţei, alături de 70 de participanţi: directorul Executiv Inclusion Europe, președintele F.U.B. Suedia, președintele Autoritătii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, viceprimar şi secretar Primăria Timișoara, director general D.G.A.S.P.C.Timiș, reprezentanți ai ONG-urilor de profil, avocaţi, jurişti, experţi internaţionali in drepturile omului, etc., urmând să fie depusă la Ministerul Justiţiei în perioada următoare. „Având în vedere că România trebuie să-şi armonizeze legislaţie naţională şi să implementeze Convenţia O.N.U. pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, demersul nostru început acum 3 ani, privind modificarea Codului Civil astfel încât mecanismul deciziei substituite să fie înlocuit cu cel al deciziei asistate are şansa de a fi sprijinit de guvern. Dorim o dezbatere cât mai largă referitoare la aceste schimbări, de aceea vom publica propunerea noastră de modificare a Codului Civil şi aşteptăm cât mai multe opinii ale juriştilor, Autorităţilor Tutelare, ONG-urilor de profil”, a declarat Laila Onu. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sunt adult: Trăiesc independent!”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Gh. M.