Fără recidivişti în Timiş?

Fără recidivişti în Timiş?

- in Actualitate, Locale, Stiri
0

În perioada 10-11 decembrie, trei reprezentanţi ai Centrului Educativ Buziaş au participat la Conferinţa finală a proiectului PEBBLE – Prison Education: Basic skills Blended Learning. Conferinţa a  fost organizată de către Universitatea din Florenţa, unul dintre partenerii proiectului.

Acest proiect a reunit instituţii de renume din România (Centrul Educativ Buziaş și Institutul Român de Educaţie a Adulţilor), Grecia (Ergon KEK – coordonatorul proiectului și Penitenciarul Korydallos), Italia (Universitatea din Florenţa şi Penitenciarul Pescara) şi Cipru (Universitatea Europeană din Cipru si Penitenciarul din Cipru).

Activităţile proiectului s-au centrat, în mod special, pe evidenţierea rolului educaţiei în scopul promovării incluziunii sociale și a egalităţii de gen. De asemenea, s-a avut în vedere creşterea atractivităţii și a accesului grupurilor defavorizate la educaţie, prin utilizarea metodelor moderne de tehnologie şi comunicaţie, învăţarea la distanţă, metode de învăţare formală și informală.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată o platformă utilă, în acord cu nevoile educaționale ale grupului ţintă (minori şi tineri în detenţie, personal implicat în asistarea persoanelor private de libertate), etapa de vârstă, nivelul educaţional, durata sentinţei, prin integrarea materialelor educative deja utilizate în sistemele penitenciare, dar și prin elaborarea unor materiale noi. Activităţile principale ale proiectului au fost axate pe dezvoltarea unor materiale inovative, dezvoltarea de materiale de tip e-learning, învăţare orientată (prin introducerea sistemului tutorial) și pilotarea materialelor elaborate.

Pe parcursul celor 27 luni de implementare a proiectului a fost realizată o analiză de nevoi a minorilor și tinerilor internaţi în Centrul Educativ Buziaş, în vederea identificării direcţiilor necesare pentru dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic, alfabetizare, abilităţi financiare şi abilităţi de bază IT. Aceste nevoi identificate au stat la baza programelor dezvoltate și implementate pe parcursul a trei luni.

Aspectul inovativ al acestui proiect a constat în abordarea individualizată a fiecărui minor sau tânăr privat de libertate (dintre cei 20 selectaţi pentru a fi incluşi în program) prin întocmirea unui plan individual de învăţare și adaptarea permanentă a curriculumului. Activitățile proiectului se vor înscrie în strategia generală de reducere a recidivismului și de promovare a şanselor egale de acces la piaţa forţei de muncă după liberare.

Gh. M.