Euroobligațiuni în valoare de trei miliarde de lei pentru consolidarea Trezoreriei

Euroobligațiuni în valoare de trei miliarde de lei pentru consolidarea Trezoreriei

- in Economie, National, Stiri
0

Direcția de Finanțe Timiș a informat că fondurile aferente emisiunii de euroobligațiuni în valoare de 3 miliarde euro, lansată în data de 27 martie pe piețele financiare internaționale, au fost încasate cu succes de către Ministerul Finanțelor Publice. Suma atrasă prin această emisiune va consolida rezerva în lei și în valută existentă în prezent în Trezoreria Statului, la un nivel care acoperă peste 7 luni din necesarul de finanțare al anului 2019.

“Emisiunea evidențiază interesul sporit al investitorilor în euroobligațiunile românești. Atât volumul atras de pe piețele externe de capital, cât și tranșa de 30 de ani, constituie performanțe deosebite și demonstrează că România se bucură de încredere pe termen lung. Avem în vedere menținerea în continuare a prezenței României pe piețele externe în vederea completării planului de finanțare previzionat pentru anul în curs și în situația unor condiții de piață favorabile chiar prefinanțarea nevoilor planificate pentru anul următor”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice.

Emisiunea a fost realizată în trei tranșe, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu o dobândă de 2%, 500 milioane euro cu maturitatea de 15 ani, cu dobânda de 3,5% și 1,35 miliarde euro cu maturitatea de 30 ani și dobânda de 4,625%. Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisă de peste 2,5 ori. Un număr de 450 investitori au participat în tranzacție, remarcându-se prezența substanțială a investitorilor din SUA, dar și calitatea acestora, mare parte fiind investitori instituționali.

Tranzacția a reprezentat o premieră și, în același timp, o performanță a Ministerului Finanțelor Publice, în primul rând, prin lansarea celei mai lungi maturități pentru o emisiune de euroobligațiuni pe piața euro, respectiv tranșa de 30 ani, dar și în ceea ce privește obținerea celor mai reduse prime de emisiune raportat la nivelul cotațiilor din piața secundară.

Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea graduală a costurilor, pe fondul unei suprasubscrieri pentru toate cele trei tranșe și a calității investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 9 miliarde euro. Față de valorile cu care au fost lansate inițial în piață cele trei tranșe, costurile au fost reduse gradual cu 20-25 puncte de bază, obținându-se în final niveluri foarte reduse ale primelor de emisiune raportat la nivelul cotațiilor din piața secundară, și anume: 7 ani – prima de emisiune 5 puncte de bază, 15 ani – prima de emisiune 10 puncte de bază și 30 ani – prima de emisiune 10 puncte de bază.

Tranzacția face parte din planul de finanțare de pe piețele externe aferent anului 2019, în conformitate cu OUG 64/2007 privind datoria publică. Potrivit Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2019, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, valoarea sumelor planificate a fi atrase în anul 2019 de pe piețele externe este estimată la un nivel de cca 4,25 mld EUR. Decizia Ministerului Finanțelor Publice de a emite un volum de 3 miliarde euro, se înscrie în strategia de a asigurare resurselor necesare de pe piețele externe în prima parte a anului, urmând ca în cea de a doua partea anului să procedeze, în mod similar, cu acțiunile întreprinse de alte agenții de datorie din Uniunea Europeană, la prefinanțarea necesităților aferente anului următor, funcție de condițiile de piață.