Copiii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate, îmbrățisați de comunitatea din Teremia Mare, Lovrin si Lugoj

Copiii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate, îmbrățisați de comunitatea din Teremia Mare, Lovrin si Lugoj

- in Actualitate, Locale, Social, Stiri
0

Peste 100 de copii cu vârste intre 6 si 17 ani beneficiază de mai multe servicii gratuite de intervenție, ca sprijin prin finanțare europeană.

Copiii și părinții care vor fi înscriși în acest program vor beneficia gratuit de activități recreative și de socializare, ateliere (broderie și traforaj), program “Școală după școală”, o echipă de specialiști de la Fundația de Abilitare Speranța vor desfășura cu copiii servicii psiho-sociale de sprijin (jocuri psihologice, consiliere vocațională, evaluări psihologice prin joc) și pentru părinți sau aparținători, educație parentală și de consiliere socială, consiliere juridică și asistență socială.

Leader de proiect este Fundația de Abilitare Speranța din Timișoara, o organizație cu aproape 30 de ani de experiență în incluziunea socială și intervenție timpurie pentru copii cu diverse nevoi speciale.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui program pilot de stimulare a integrării în educație preșcolară și de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru preșcolari și elevii intre 6-17 ani, care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, în perioada 2.06.2021-1.12.2023.

Fundația de Abilitare Speranța, alături de partenerii săi de la LICEUL TEHNOLOGIC ”ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TEREMIA MARE, LICEUL TEHNOLOGIC ” VALERIU BRANIȘTE” LUGOJ au început implementarea Proiectului “SMART COMMUNITY- Program de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate“, co-finanțat în cadrul Programului PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN NR: POCU/784/6/24, cod  SMIS: 139568

Ce ne propunem prin acest proiect?

  • campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară;
  • 270 de preșcolari/elevi cu cel puțin un părinte plecat în străinătate din comunitățile Lovrin, Teremia Mare și Lugoj identificați și selectați pentru a beneficia de sprijin de specialitate, de la activități „Școală după școală”, la ateliere socio-profesionale, recreative și activități psiho-sociale.
  • minim 270 de părinți/ tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate care vor beneficia de educație parentală și de consiliere socială.

Mulțumim instituțiilor care ne susțin si se implică alături de noi cu scopul de a sprijini prin acest program pilot complex de intervenție pentru copiii cu cel puțin un părinte plecat in străinatate: C.J.R.A.E. Timiș, I.S.J. Timis, DGASPC Timiș. Un aport important prin interesul ṣi sprijinul arătat ȋl are Centrul Judeṭean de Resurse ṣi Asistenṭă Educaṭională Timiṣ, colaborarea ȋncheiată cu directorul Zlatinca Neamț, ca reprezentant al instituției, fiindu-ne de un real folos“, transmit reprezentanții C.J.R.A.E. Timiș.

Sperăm la o colaborare de lungă durată, profesorii consilieri ṣi  logopezi au experiență ȋn munca cu elevii din școlile timiṣene, precum și experiență ȋn proiecte diverse (atật județene, cật și naționale sau europene). Proiectul Smart Community este un proiect-pilot menit să ajute la prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Prin parteneriatul ȋntre cele două instituții, specialiṣtii noṣtri vor sprijini acțiunile Fundației de Abilitare Speranța, aducậnd plus valoare activităților din proiect“ ne transmite Zlatinca Neamț, directorul instituției C.J.R.A.E. Timiș.

Prin rolul și viziunea sa, C.J.R.A.E. Timiș reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadrelor dicatice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

C.J.R.A.E. Timiș asigură condiţiile necesare unei consilieri psihopedagogice de calitate, a egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Rămâneți informați cu noutățile din proiectul Smart Community Program de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, accesậnd link-ul:

 http://www.fundatia-speranta.ro/2021/06/smart-community-2/

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *