Conferință internațională la Universitatea de Vest

Conferință internațională la Universitatea de Vest

- in Educatie, Locale
0

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Studii Avansate în Istorie, Școala Doctorală Internațională de Istorie Conceptuală “Reinhart Koselleck” și Institutul de Istorie al RWTH Aachen organizează la Timișoara conferința internațională “Conceptualizarea modernității în culturile central și sud-est europene: noțiuni, discursuri, limbaje”. Evenimentul are loc în perioada 8-11 octombrie.

Cercetările dedicate istoriei conceptelor și istoriei conceptuale în Germania postbelică de echipe interdisciplinare precum acelea create de Reinhart Koselleck și de colegii săi au contribuit la schimbarea perspectivelor asupra istoriei și istoriografiei, a înțelegerii rolului evoluției limbilor și limbajelor social-politice în cultură și în viața societății. Cercetările istoriografice, lingvistice și antropologice au îmbogățit perspectivele interpretative.

Conferința internațională vizează studiul și înțelegerea particularităților culturale, sociale și de gândire politică din regiunile în discuție, problematizarea istoriei, coabitarea grupurilor culturale, geneza identităților statale moderne, evoluția social-politică. Ea își propune ca prin cercetări temeinice și prin scrieri cu un profil interdisciplinar să contribuie la clarificarea diferențelor și similitudinilor noționale și conceptuale europene izvorâte din abordări dicotomice (local-național, național-european, centru-periferie, noi-voi, prieten-dușman).