Comisia Europeană a propus crearea certificatului verde digital pentru libera circulație în interiorul UE în timpul pandemiei

Comisia Europeană a propus crearea certificatului verde digital pentru libera circulație în interiorul UE în timpul pandemiei

- in Locale, Sanatate, Stiri
0

Comisia Europeană a propus crearea unui certificat verde digital pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19 – a informat eurodeputata umanistă Maria Grapini din Timișoara, miercuri 17 martie 2021.

Certificatul verde digital va fi o dovadă că o persoană a fost vaccinată împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a COVID-19 sau a fost recuperată din COVID-.Acesta va fi disponibil, gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie. Acesta va include un cod QR pentru a asigura securitatea și autenticitatea certificatului. Comisia va crea un portal pentru a se asigura că toate certificatele pot fi verificate în întreaga UE și va sprijini statele membre în punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a certificatelor. Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice astfel de derogări în același mod călătorilor care dețin un certificat verde digital.

Sursa > https: //ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1181

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat:„Certificatul verde digital oferă o soluție la nivelul UE pentru a se asigura că cetățenii UE beneficiază de un instrument digital armonizat pentru a sprijini libera circulație în UE.Acesta este un mesaj bun în sprijinul redresării economice. Principalele noastre obiective sunt de a oferi un instrument ușor de utilizat, nediscriminatoriu și sigur, care să respecte pe deplin protecția datelor. Și depunem în continuare eforturi în direcția convergenței internaționale cu alți parteneri.”

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat la rândul său:„Prin certificatul verde digital, adoptăm o abordare europeană pentru a ne asigura că cetățenii UE și membrii familiilor lor pot călători în siguranță și cu restricții minime în această vară. Certificatul verde digital nu va fi o condiție prealabilă pentru libera circulație și nu va face nicio discriminare. O abordare comună la nivelul UE ne va ajuta nu numai să restabilim treptat libera circulație în interiorul UE și să evităm fragmentarea. Este, de asemenea, o șansă de a influența standardele globale și de a da un exemplu pe baza valorilor noastre europene, cum ar fi protecția datelor.”

Elemente-cheie ale regulamentului propus astăzi de Comisie:

Certificate accesibile și sigure pentru toți cetățenii UE:

Certificatul verde digital va acoperi trei tipuri de certificate — certificate de vaccinare, certificate de testare (testul NAAT/RT-PCR sau un test antigen rapid) și certificate pentru persoanele care s-au recuperat din COVID-19.

Certificatele vor fi eliberate în format digital sau pe suport de hârtie.Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale necesare, precum și o semnătură digitală pentru a se asigura că certificatul este autentic.

Comisia va crea un portal și va sprijini statele membre să dezvolte programe informatice pe care autoritățile le pot utiliza pentru a verifica toate semnăturile certificatelor în întreaga UE.Niciun fel de date cu caracter personal ale titularilor de certificate nu trec prin portal sau sunt păstrate de statul membru care efectuează verificarea.

Certificatele vor fi disponibile gratuit,în limba saulimbile oficiale ale statului membru emitent și în limba sau limbile oficiale ale statului membru emitent.

Nediscriminarea:

Toate persoanele — vaccinate și nevaccinate — ar trebui să beneficieze de un certificat verde digital atunci când călătoresc în UE.Pentru a preveni discriminarea persoanelor care nu sunt vaccinate, Comisia propune crearea nu numai a unui certificat de vaccinare interoperabil, ci și a unor certificate de testare pentru COVID-19 și a unor certificate pentru persoanele care s-au recuperat în urma pandemiei de COVID-19.

Același drept al călătorilor care dețin certificatul verde digital — în cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a renunța la anumite restricții de sănătate publică, cum ar fi testarea sau carantina, ar trebui să accepte, în aceleași condiții, certificatele de vaccinare eliberate în cadrul sistemului de certificate verzi digitale. Această obligație s-ar limita la vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață la nivelul UE, dar statele membre pot decide să accepte și alte vaccinuri.

Notificarea altor măsuri — în cazul în care un stat membru continuă să solicite titularilor unui certificat verde digital să carantineze sau să testeze, acesta trebuie să informeze Comisia și toate celelalte state membre și să explice motivele acestor măsuri.

Numai informații esențiale și date cu caracter personal sigure:

Certificatele vor include un set limitat de informații, cum ar fi numele, data nașterii, data eliberării, informații relevante cu privire la vaccin/test/recuperare și un identificator unic al certificatului. Aceste date pot fi verificate numai pentru a confirma și a verifica autenticitatea și valabilitatea certificatelor.

Certificatul verde digital va fi valabil în toate statele membre ale UE și va fi deschis pentru Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Certificatul verde digital ar trebui să fie eliberat cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora, indiferent de naționalitatea acestora. Acesta ar trebui, de asemenea, să fie eliberat resortisanților țărilor terțe care își au reședința în UE și vizitatorilor care au dreptul de a călători în alte state membre.

Sistemul de certificate verzi digitale este o măsură temporară.Aceasta va fi suspendată de îndată ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va declara sfârșitul urgenței sanitare internaționale provocate de COVID-19.

Etapele următoare

Pentru a fi gata înainte de începutul verii, această propunere trebuie să fie adoptată rapid de Parlamentul European și de Consiliu.

În paralel, statele membre trebuie să pună în aplicare cadrul de încredere (Trust framework) și standardele tehnice, convenite în cadrul rețelei de e-sănătate, pentru a asigura punerea în aplicare la timp a certificatului verde digital, interoperabilitatea acestora și respectarea deplină a protecției datelor cu caracter personal. Scopul este ca lucrările tehnice și propunerea să fie finalizate în lunile următoare.

Context

Pentru a respecta măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului, călătorilor din UE li s-a solicitat să furnizeze diverse documente, cum ar fi certificate medicale, rezultate ale testelor sau declarații. Absența unor formate standardizate a dus la apariția unor probleme în cazul călătorilor care se deplasează în interiorul UE.De asemenea, au fost raportate documente frauduloase sau falsificate.

În declarația lor adoptată în urma videoconferințelor informale din 25 și 26 februarie 2021, membrii Consiliului European au solicitat continuarea lucrărilor privind o abordare comună a certificatelor de vaccinare. Comisia a colaborat cu statele membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea pregătirii interoperabilității certificatelor de vaccinare. Orientările au fost adoptate la 27 ianuarie și actualizate la 12 martie, iar cadrul de încredere a fost convenit la 12 martie 2021.

Astăzi, Comisia a adoptat o propunere legislativă de stabilire a unui cadru comun pentru un certificat verde digital. Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere complementară pentru a se asigura că certificatul verde digital este eliberat și resortisanților țărilor terțe care își au reședința în statele membre sau în statele asociate spațiului Schengen, precum și vizitatorilor care au dreptul de a călători în alte state membre. Din motive juridice, sunt necesare propuneri separate pentru cetățeni și cetățenii din afara UE; nu există nicio diferență de tratament între cetățeni și cetățenii din afara UE eligibili în ceea ce privește certificatele.

Cele mai recente informații privind măsurile legate de coronavirus, precum și restricțiile de călătorie care ne-au fost furnizate de statele membre sunt disponibile pe platforma Re-open EU.

Gh. M.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *