Comisia Europeană a fost în dialog cu timișorenii, miercuri, la UVT

Comisia Europeană a fost în dialog cu timișorenii, miercuri, la UVT

- in Actualitate, Locale, Stiri
0

Miercuri, 11 decembrie, la Universitatea de Vest Timișoara, a avut loc un dialog liber și deschis despre viitorul Europei organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în parteneriat cu Comisia Europeană și Universitatea de Vest din Timișoara, pe tema „Prioritățile bugetare ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027”.

În cadrul următorului buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE, orientând intervențiile către inovare, emisii reduse de carbon, conectivitate și mobilitate durabilă, îmbunătățirea calității serviciilor publice. România are alocate 27 de miliarde de euro prin politica de coeziune în perioada 2021-2027.

Au vorbit și au răspuns întrebărilor cetățenilor Vittoria Alliata di Villafranca din partea Comisiei Europene, director în cadrul DG Regio – Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană, şi Sorin Maxim, directorul ADR Vest Timișoara.

Dezvoltarea infrastructurii în primul rând rutiere (construirea de autostrăzi) și accesul tuturor cetățenilor din zona rurală la un sistem de alimentare cu apă curentă trebuie să reprezinte două dintre obiectivele de dezvoltare ale țării noastre în următoarea etapă.

La dezbatere au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai mediului privat, studenți și profesori, dar și mulți cetățeni interesați de viitorul Europei, prioritățile Uniunii Europene și modul de alocare și accesare a fondurilor europene ca instrument pentru dezvoltare.

Director în cadrul DG Regio, Vittoria Alliata di Villafranca este responsabilă de implementarea fondurilor structurale şi de investiţii europene în Bulgaria, Croaţia, Ungaria, România şi Slovenia. Pe lângă planificarea şi monitorizarea implementării acestor fonduri, unul dintre obiectivele sale este îmbunătăţirea capacităţilor administrative pentru realizarea de investiţii publice eficiente.

Principala provocare este să ne asigurăm că fondurile sunt bine gândite şi cheltuite, astfel încât programele de investiţii agreate să fie implementate cu rezultate durabile pe termen lung pentru o dezvoltare sustenabilă şi inteligentă. Monitorizez cu atenţie implementarea reformelor structurale esenţiale deoarece cred că acest lucru este prioritar pentru a obţine rezultate bune. Un alt lucru pe care îl am în atenţie este ca alegerea priorităţilor de investiţii prin intermediul fondurilor UE să se realizeze ţinându-se cont de nevoile specifice ale fiecărei regiuni, precum şi de motoarele de creştere agreate la nivelul UE: inovare, cercetare şi educaţie”, a atenționat Vittoria Alliata di Villafranca.

Toate prevederile Comisiei Europene trebuie adaptate condițiilor din România și să ne regăsim cu toții în aceste valori și instrumente în calitatea vieții de zi cu zi. Mecanismele europene acționează la nivelul regiunilor, dar au rămas unele diferențe în interiorul regiunilor din țara noastră. Trebuie să avem grijă ca aceste instrumente să fie atât de bine adaptate încât să reducă decalajele existente și să crească calitatea vieții. România sângerează din punct de vedere al imigrației și mulți cetățeni părăsesc țara din diferite motive. Principala țintă este să oprim această hemoragie care se dovedește mai puțin benefică din punctul de vede al oamenilor și creierelor pe care le pierdem și care reprezintă principala resursă a unei țări”, a spus Sorin Maxim.

România are alocate 27 de miliarde de euro prin politica de coeziune în perioada 2021-2027.

Intervențiile UE pentru perioada 2021-2027 se vor concentra pe următoarele cinci priorități investiționale: O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Gh. M.