Colaborare între cele patru universități de stat din Timișoara și CJT în vederea generării de proiecte majore pentru comunitatea locală

Colaborare între cele patru universități de stat din Timișoara și CJT în vederea generării de proiecte majore pentru comunitatea locală

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Rectorii celor patru universități de stat din Timișoara, prof. dr. Marilen Pirtea, Universitatea de Vest (UVT), conf. univ. dr. Florin Drăgan, Universitatea Politehnica (UPT), prof. dr. Octavian Crețu, UMFT, și prof. univ. dr. Cosmin Popescu, USAMVB, au avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, unde au convenit să colaboreze în vederea generării de proiecte majore pentru comunitatea locală.

Președintele Alin Nica a subliniat importanța unității între cele patru universități, cu accent pe colaborarea interdisciplinară. Cu aportul administrației județene, această colaborare poate genera proiecte pe termen lung, care să conteze la nivel european, cu rezultate ale cercetărilor aplicabile în economie, consideră acesta.

În acest sens, președintele Consiliului Județean Timiș și-a manifestat deschiderea ca instituția pe care pe care o reprezintă să parcurgă procedurile legale în mod accelerat și fără rezerve pentru orice proiect de realizarea a unui centru de cercetare comun girat de cele patru universități.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, spune că întâlnirea aceasta este doar un prim pas din strategia instituției de a lega o colaborare strânsă între administrația județeană, mediul academic, cel economic și societatea civilă: „Consider că universitățile pot contribui decisiv în fundamentarea deciziilor Consiliului Județean. Este important a separa scrierea politicilor publice de votul politic. Specialiștii trebuie să ne arate dacă și cum este mai bine să facem un lucru, iar votul politic să reprezinte voința cetățenilor. Sunt convins că vom găsi soluții la toate proiectele pe care le vom gândi împreună. Una dintre problemele ridicate de către domnii rectori s-a referit la barierele birocrației. Mie nu-mi plac funcționarii publici care spun <<nu se poate>>. Astfel, i-am asigurat că la noi, la Consiliul Județean, se poate.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, declară că această colaborare are ca scop crearea premiselor unei dezvoltări durabile a județului: „Apreciez invitația președintelui CJ Timiș, d-nul Alin Nica, adresată rectorilor celor patru universități publice din Timișoara la o primă discuție privind perspectivele colaborării interinstituționale a CJ cu Alianța Universitară ATU și fiecare Universitate în parte. Această colaborare își dorește să creeze premisele unei dezvoltări durabile și inteligente a județului nostru, în primul rând prin accesarea împreună de fonduri europene, dar și prin activități de consultanță oferite de către universități în cadrul planului strategic de dezvoltare al județului nostru“.

Acum, când Centenarul Politehnicii prilejuiește aniversarea unui secol de învățământ universitar tehnic la Timișoara, cred că suntem la un moment foarte important al dezvoltării regionale și putem pune bazele unei construcții colaborative solide, cu impact major. Mă bucură deschiderea oferită de Consiliul Județean prin președintele său, domnul Alin Nica, de altfel un absolvent al universității noastre, și cred că dialogul între mediul academic, autoritățile locale și zona de afaceri va rodi în scurt timp. Universitatea Politehnica poate asigura, prin resursa umană de care dispune, cercetarea care să ofere soluții tehnologice inovative pentru dezvoltarea regiunii, așa cum a făcut-o și în primul ei secol de existență”, a declarat Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, a subliniat: „Alianța Timișoara Universitară și-a propus să fie un driver eficient pentru dezvoltarea Regiunii de Vest și a Timișoarei, iar deschiderea Consiliului Județean Timiș este importantă și necesară pentru urmărirea acestui deziderat. Acum, după luni de zile de pandemie, ne este foarte clar că învățământul, atât cel preminiversitar cât și cel universitar, sunt subfinanțate, sunt de mult prea mult timp nemodernizate, din motive care țin în primul rând de lipsa politicilor publice dedicate domeniului. Alocările publice din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru universitățile publice din Timișoara sunt net inferioare rezultatelor și importanței internaționale obținute de universitățile de aici. Rolul Consiliului Județean, ca și cel al Primăriei Municipiului Timișoara, va fi unul de importanță majoră în susținerea centrului universitar timișorean, realizabil printr-un parteneriat concret, cu bugete multianuale semnificative. De buna finanțare și creștere a universităților timișorene depinde viitorul nostru comun, astfel că este de apreciat faptul că CJ Timiș și-a exprimat disponibilitatea de fi un partener strategic al mediului universitar timișorean. De acum înainte, avem un drum comun pentru proiectele concrete care ne așteaptă de mult timp, spre valorificarea energiilor creatoare ale universitarilor timișoreni, spre buna utilizare a patrimoniilor, pentru finanțarea evenimentelor de anvergură generate de către UVT și de celelalte trei universități din ATU, dar mai ales spre investițiile publice, atât de necesare, care pot să propulseze centrul universitar din Timișoara într-o ierarhie a celor mai vizibile orașe universitare din Europa Centrală și de Est.

În cadrul întâlnirii, președintele CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, de asemenea, că instituția pe care o conduce va depune eforturi în identificarea acelor obiective de patrimoniu aflate în administrarea județului sau a altor autorități locale, obiective ce pot fi transferate universităților în vederea creșterii capacității de școlarizare și de cercetare. În plus, domnia sa a solicitat și expertiză din partea mediului academic în generarea noilor programe de finanțare a activităților sportive și culturale din județ.

O altă discuție, ce ține de prestigiul județului, în general, și al centrului universitar timișorean, în special, a fost legată de practica persoanelor publice de a-și îmbunătăți CV-urile cu studii superioare care nu au fost parcurse sau nu au fost finalizate cu diplomă. Rectorii celor patru universități împreună cu președintele CJ Timiș condamnă ferm astfel de practici și se delimitează public de asemenea persoane, catalogând acest fapt drept un furt în sine.

Alte sectoare în care universitățile timișorene si-au manifestat disponibilitatea de a contribui cu expertiză țin de elaborarea strategiei de dezvoltare a Timișului, a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean sau a strategiei de combatere a ambroziei. În acest sens, s-a stabilit organizarea de întâlniri de lucru periodice sau oricând va fi nevoie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *