CCIA Timiș, un nou proiect transfrontalier dedicat pieței muncii din zona transfrontalieră România-Ungaria

CCIA Timiș, un nou proiect transfrontalier dedicat pieței muncii din zona transfrontalieră România-Ungaria

- in Economie, Locale, Stiri
0

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș derulează proiectul transfrontalier România-Ungaria, „Initiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă”, finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea Ocupării Forței De Muncă Și Promovarea Mobilității Forței De Muncă Transfrontaliere”, Obiectiv specific 3.1: „Creșterea ocupării forței de muncă în cadrul zonei eligibile”.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Szeged – leader de proiect, Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, Episcopia Romano-Catolică Szeged Cenad, Agenția de Dezvoltare Regională, Eurointegrare Homokhát și Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul general al proiectului este de a spori ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România – Ungaria prin crearea condițiilor favorabile pentru o piață a muncii echilibrată pe termen lung.

Grupul țintă al proiectului este format din: șomeri, persoane ce se află in căutarea unui loc de muncă, studenți; centre de formare profesională, educație și școli; instituții, organizații, profesionale ce sprijină ocuparea forței de muncă; reprezentanți ai autorități locale și regionale; companii și agenți economici; alte categorii, inclusive rezidenți din zona transfrontalieră și publicul larg.

În cadrul proiectului se vor crea condiții de ultimă generație pentru derularea activitățiilor de formare profesională prin dezvoltarea a cinci locații: două vor fi amenajate în clădiri noi, o locație va fi reconstruită și extinsă iar alte două clădiri vor fi dotate cu echipamente noi necesare pentru a oferi instruiri practice de înaltă calitate.

Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea unei piețe comune a muncii în județele Csongrád și Timiș prin activități care au ca scop facilitarea procesului de fuzionare a celor două piețe ale forței de muncă. În plus, crearea unei Rețele de Parteneriat Instituțional Transfrontalier va facilita schimbul de cunoștințe și de experiență, realizarea unei analize a nevoilor exacte ale companiilor privind calificările necesare, elaborarea unei strategii regionale transfrontaliere axată pe lipsa forței de muncă calificate, organizarea de târguri de locuri de muncă, workshop-uri, seminarii, conferințe, vizite de studiu, studii de caz, evenimente de orientare în carieră, crearea unui Info Point în Ungaria cât și crearea unui portal online și a unui site web online, bilingv, cu informații specifice din domeniu.

Informații suplimentare la: Tel. 0272 185 285, e-mail: cbadulescu@cciat.ro, Cristina Bădulescu – coordonator proiect / CCIAT.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *