CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri solicitate pe piața muncii

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri solicitate pe piața muncii

- in Economie, Locale, Stiri
0

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează două noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Este vorba despre responsabil de mediu și agent imobiliar.

În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 10 persoane. Totodată, vor fi respectate regulile de protecție și distanțare socială“, transmit reprezentanții CCIAT.

Responsabil de mediu Cod COR: 325710
Adresabilitate: Cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.
Tematica cursului:
– Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
– Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Gestionarea cerințelor legale de mediu;
– Elaborarea programului de management de mediu;
– Monitorizarea factorilor de mediu;
– Realizarea auditului intern;
– Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
– Raportarea activității de mediu;
– Elaborarea documentației sistemului de management mediu.
Cursul va fi susținut în perioada: 29 iunie – 8 iulie, program: luni – vineri, orele 17.00-21.00
Taxă de participare: 1000 lei/pers.
Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Agent imobiliar COD COR 333401
Descrierea ocupației: Activitatea profesională de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum și cea de administrare a acestora se desfășoară de persoanele fizice și juridice care au calitatea de agent imobiliar. Agentul imobiliar identifică cadrul juridic prin studierea legislației specifice și conexe; se documentează în privința modului de completare și a conținutului fișei de lucru pe care o întocmește și întocmește dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare existente; întocmește convenția firmă/client cu respectarea legislației în vigoare; întocmește pre/ante contractul între părți cu respectarea legislației în domeniu; întocmește contractul de prestări servicii respectând metodologia de agenție şi legislația în domeniu; se documentează în amănunt asupra conținutului dosarului tranzacției apelând la conținutul cadru al acestuia. Unul din avantajele cursului de “Agent Imobiliar” constă în faptul că atestatul dobândit permite agenților imobiliari să profeseze în orice țară a Uniunii Europene.
Cursul va fi susținut în perioada: 29 iunie – 10 iulie, program: luni – vineri, orele 16.00-20.00
Funcție de completarea grupelor, CCIAT își rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursului. Taxă de participare: 800 lei /pers. Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Diplomele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *