Canale de irigaţii și desecare pe aproape 200 de kilometri, la Dudeștii Vechi

Canale de irigaţii și desecare pe aproape 200 de kilometri, la Dudeștii Vechi

- in Actualitate, Locale, Social, Stiri
0

În data de 30.06.2020 a avut loc la sediul SC Emiliana West Rom SRL – ferma Cociohat nr. 3 Dudeştii Vechi, judeţul Timiş – recepţia la terminarea lucrărilor pentru investiţia „Amenajare irigaţii la SC, sistem Aranca, compartiment IV, judeţul Timiş”.

În cadrul recepţiei au participat reprezentanţii societăţii comerciale Emiliana ROM SRL, directorul administrativ, Sebastiano Stoppa, responsabilul de proiect ing. Cosmin Rus, responsabilul tehnic cu execuţia ing. Constantin Adrian Vovec, dirigintele de şantier ing. Ionel Braşovean, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – filiala Teritorială Timiş (ANIF), reprezentanţi ai proiectantului şi consultantului tehnic Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti Sucursala Banat, reprezentanţi ai SC Concret CAD SRL, reprezentantul Consiliului Judeţean Timiş, reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale Dudeştii Vechi, Beba Veche, Valcani şi Teremia Mare, şi alţi specialişti abilitaţi în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi construcţiilor.

Investiţia „Amenajare irigaţii la SC EMILIANA WEST ROM SRL, Sistem Aranca, Compartiment IV, judeţul Timiş” constă în amenajarea unei suprafeţe de 7.849 ha cu lucrări de irigaţii şi desecări, împărţită în 4 ploturi, respectiv: Plot Aranca, Plot Cociohat, Pivot 1 şi Pivot 2. Suprafaţa netă amenajată pentru lucrări de irigaţii este de 4.752 ha. Sursa de alimentare cu apă este râul Mureş prin intermediul staţiei de pompare SP Cenad (Aranca).

Ploturile de irigaţii se alimentează cu apă de către staţiile de pompare SP Aranca irigaţii şi SP Cociohat irigaţii aflate în proprietatea SC EMILIANA WEST ROM SRL. Pentru aplicarea lucrărilor de irigaţii se folosesc instalaţii moderne cu un grad ridicat de automatizare de tipul instalaţii cu deplasare liniară şi pivot central fix marca Valley. Canalele de irigaţii au dublul rol, atât de irigaţii, cât şi de desecare în perioadele de exces de umiditate.

Lungimea totală a canalelor de irigaţii şi desecare nou executate este de 185,68 km. În cadrul ploturilor amenajate s-au executat un număr de 82 construcţii hidrotehnice. Suprafaţa totală a drumurilor de exploatare nou create este de 768.655 mp.

Capacitatea de desecare a Sistemului Aranca se păstrează cea iniţială, prin lucrări fiind afectate unitătile de desecare: U.D. Aranca Inferioară, U.D. Valcani I, U.D. Valcani II şi U.D. Cociohat. Societatea comercială EMILIANA WEST ROM SRL asigură periodic decolmatarea canalelor colectoare şi principale, precum şi buna funcţionare a staţiilor de pompare, din venituri proprii, în strânsă colaborare cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Timiş (ANIF).

Valoarea totală a investiţiei executate este de 4.218.423,29 lei.

Societatea comercială EMILIANA WEST ROM SRL are în implementare şi alte investiţii majore în domeniul agricol, din fonduri proprii şi din fonduri europene, de interes local, pentru asigurarea unor producţii agricole stabile, respectând legislaţia în vigoare, în deplină armonie cu condiţiile de dezvoltare durabilă şi normele de protecţie a mediului înconjurător”, a explicat Sebastiano Stoppa.
Gh. M.