Camera de Comerş Timiș organizează în perioada următoare două noi serii de cursuri

Camera de Comerş Timiș organizează în perioada următoare două noi serii de cursuri

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul acestei luni următoarele noi serii de cursuri. Este vorba despre responsabil de mediu și intrastat.

Responsabil de mediu (Cod COR 325710)

Cursul va avea loc în perioada 23 aprile – 4 mai (de luni până vineri între orele 1700– 2100), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul se adresează persoanelor din unitățile a căror activitate are impact asupra mediului.

În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Tematica cursului: Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie; Pașii de urmat în cazul aplicării pentru o autorizație / aviz de mediu; Planificarea și evaluarea unui audit intern; Modul de realizare a unui program de management de mediu; Proiectarea unui plan de monitorizare și interpretarea rezultatelor înregistrărilor; Modul de organizare și de coordonare a departamentului de protecție a mediului; Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul companiei; Proiectarea planului de prevenire a poluării accidentale; Organizarea unui plan de instruire; Modul în care se elaborează raportările de mediu; Identificarea de strategii de sustenabilitate, avantaj major pentru dezvoltarea durabilă a companiei.

Cursul va fi susținut de către formator Lavinia-Alina Călușeru. Taxa de participare este de 800 RON.

IMPORTANT!

Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.) iar certificatele obtinute la absolvire au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei. Certificatele împreuna cu suplimentele descriptive în care se mentioneaza competentele dobandite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din Romania, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

INTRASTAT

Cursul va avea loc în perioada 26 aprile (orele 1000– 1700 ), la CRAFT.

Cursul vizează evitarea sancțiunilor pentru nerespectarea Legii nr.422/2006 și asigurarea corectitudii datelor ce se transmit către Institutul Național de Statistică.

Această sesiune de instruire ajută la înțelegerea importanței statisticilor de comerț intracomunitar, atât pentru economia României ca stat membru al Uniunii Europene cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, la îndeplinirea obligațiilor legale, la înțelegerea modului de utilizare a informațiilor disponibile despre schimburile intracomunitare de bunuri pentru completarea declarației statistice INTRASTAT.

Cursul va fi susținut de către formator Anca Venera Diaconu. Taxa de participare este de 400 RON +TVA

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *