“Bazinul Hidrografic Banat a devenit cel mai sigur din România!”

“Bazinul Hidrografic Banat a devenit cel mai sigur din România!”

- in Administratie, Interviu, Locale, Slider, Stiri
0

Interviu cu directorul general ABAB, Titu Bojin 

Domnule Titu Bojin, cum a fost anul 2017 pentru Admininstraţia Bazinală de Ape Banat Timişoara, în ceea ce priveşte investiţiile?

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABAB) Timişoara a realizat din programul de investiții  pentru județele Caraș Severin și Timiș multe proiecte și lucrări cu finanțare din surse proprii ale ABAB, dar și de la bugetul de stat, în 2017, care au făcut ca Bazinul Hidrografic Banat să fie cel mai sigur din ţară.

Dintre acestea amintim următoarele studii și proiecte-realizate din surse proprii: 1.Regularizare pr. Valea Cremenii în orașul Bocșa, județ Caraș Severin – Studiu de Fezabilitate. 2.Sistem evacuare ape din incinta îndiguită la Remetea Poganici, jud. Caraș Severin – Studiu de Fezabilitate 3.Modernizare “Sediu întreținere canal navigabil, municipiul Timișoara” , jud.Timiș – Studiu de Fezabilitate. 4.Sistem retenție plutitori pe răul Cerna, sectorul Coramnic – Orșova, jud.Mehedinți – Studiu de Fezabilitate. 5. Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM pentru “Amenajare complexă rău Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa – Gătaia – Denta, județ Caraș Severin și județ Timiș”  – sunt demarate procedurile de achiziție a asistenței tehnice privind întocmirea aplicației de finanțare. 6. Regularizare pârâu Axin în localitatea Var, comună Obreja, județ Caraș Severin – în curs de realizare proiect tehnic. 7. Regularizare pârâu Macicas la Prisacă, comună Constantin Daicoviciu, județ Caraș Severin – este demarată procedura de achiziție publică a proiectului tehnic. 8. Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița, județ Caraș Severin – este demarată procedura de achiziție publică a proiectului tehnic pentru restul de executat.

 Aveţi şi lucrări în execuție?

Avem un număr de şase lucrări foarte importante în derulare. Să le amintim pe scurt: 1.Amenajare pârâu Valea Domanului în municipiul Reșița, jud. Caraș Severin. Lucrările la acest obiectiv sunt în derulare, din totalul de 980.000 alocat pt finalizarea lucrărilor sau realizat lucrări de aproximativ 700.000. Lucrarea se va finaliza în trimestrul I anul 2018. 2. Ecologizare canal Bega pe sectorul Timișoara – frontieră Serbia, județ Timiș – Reabilitare Sediu SH Bega. Lucrările la acest obiectiv au fost reluate în luna august 2017, până la această dată fiind realizate lucrări în proporție de 65%. Finalizarea lucrărilor este prevăzută în anul 2018. 3.Regularizare Valea Mare și Boșneag la Moldova Nouă, jud. Caraș Severin. Pentru această investiție s-a realizat proiectul tehnic și s-au demarat procedurile de achiziție a lucrărilor de construcții+montaj. Valoarea estimată a lucrărilor conform evaluare proiect tehnic este de 18.513.648,56 lei fără TVA și este estimată a se realiza în 39 luni. Lucrările sunt prevăzute a se realiza începând cu primul trimestru din anul 2018. 4.Regularizare pr. Nadrag și afluenți pe sector amonte localitatea Nadrag- confluența rău Timiș, județ Timiș. Pentru această investiție s-a realizat proiectul tehnic și s-au demarat procedurile de achiziție a lucrărilor de construcții+montaj. Valoarea estimată a lucrărilor conform evaluare proiect tehnic este de 18.223.721,50 lei fără TVA și este estimată a se realiza în  36 luni. Lucrările sunt prevăzute a se realiza începând cu primul trimestru din anul 2018. 5.Regularizare pr. Belareca, jud. Caraș Severin. 6.Amenajare rău Bega și afluenți pe sectorul Curtea – Valea lui Liman, județ Timiș

Care sunt lucrările finanţare din din bugetul de stat ?

Şi aici avem mai multe lucrări de importanţă majoră. Una se desfăşoară la Acumularea Surduc etapă II-a. Lucrarea începută în anul 1994, în valoare totală actualizată de INV/C+M 78.382.591,58/59.548.769,67 lei are realizări cumulate în valoare de 6.156.057/5.387.843lei, finanțarea fiind asigurată cu fonduri de la bugetul de stat. Având în vedere refacerea studiului de fezabilitate la noi indicatori tehnico-economici aprobați, este prevăzut a se realiza achiziția publică pentru proiectul tehnic conform ultimei actualizări a studiului de fezabilitate. O altă lucrare ţine de refacerea amenajărilor calamitate la acumularea Oravița, jud. Caraș Severin, care prevede punerea în siguranță a două acumulări Oravița Mare și Oravița Mică. În prezent noii indicatori ai investiției sunt aprobați la valoarea totală de 25.516.260 / 20.294.064 lei, până în prezent fiind executate lucrări de la începutul investiției în valoare totală de 11.400.608/10.261.443 lei. La această dată este în pregătire documentația de achiziție publică a proiectului tehnic conform studiului de fezabilitate actualizat. Încă o lucrare finanţată de la bugetul de stat este consolidarea și reprofilarea răului Timiș pe sector Lugoj-frontieră Serbia, jud. Timiș. Obiectivul de investiții în valoare totală actualizată de INV/C+M 517.619.123/449.258.279 lei are până în prezent realizări în valoare de  324.735.394/314.020.430 lei . Lucrările realizate până în prezent au fost finanțate din fonduri BDCE, sunt terminate și recepționate, asigurând linia de apărare pe sectorul Sag – frontieră Serbia. Pentru continuarea lucrărilor s-a realizat o expertiză tehnică privind lucrările rest de executat. Aceste lucrări au în vedere consolidări ale malurilor și digurilor în sectorul amonte pe tronsonul Lugoj- Sag și realizarea unui dren longitudinal pe sectorul Cebza- Rudna. Nu trebuie să uităm şi de ecologizarea canal Bega pe sectorul Timișoara – frontieră Serbia, jud. Timiș, care se face tot din bugetul de stat. Valoare totală actualizată a obiectivului de investiții INV/C+M este de 108.328.705/95.227.875 lei. Până în prezent au fost realizate lucrări în valoare de  94.638.361/89.348.189 lei din care s-au recepționat la terminare lucrările de ecologizare a canalului Bega (respectiv dragajul și depozitarea ecologică a malului), lucrări finanțate din fonduri BDCE în valoare de   74.901.790/73.050.589   lei. Au fost de asemenea realizate și finalizate lucrările de consolidare a malurilor pe 6 km (ambele maluri) în intravilanul municipiului Timișoara fiind în continuare în execuție lucrările de reabilitare la construcția de exploatare sediu SGA Timiș. Pt acest obiect în anul 2017 au fost începute lucrările, termenul de finalizare fiind în anul 2018. Alte lucrări sunt: Consolidare și reprofilare canal descărcare Bega – Timiș pe sector Topolovat-confluența rău Timiș, jud. Timiș; Amenajare rău Bârzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia, jud. Caraș Severin.

Cum stăm cu repararea instrastructurii pe răul Bega?

Proiectul cu impact transfrontalier „Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega”, elaborat de ABAB, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Timiş, a primit finanţare din fondurile programului IPA (Interreg Cooperare Transfrontalieră România – Serbia).  Atât partea română cât şi cea sârbă şi-au propus să dezvolte prin acest parteneriat infrastructura transportului de navigaţie pe Canalul Bega, care va redeveni astfel navigabil, aşa cum era el cunoscut înainte de 1958, când navigaţia pe canal în sectorul românesc a fost închisă.

Gh. M.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *