Apel de selecție Măsura 1/6B

Apel de selecție Măsura 1/6B

- in Actualitate, Locale, Stiri
0

                                                                                               APEL DE SELECŢIE
MĂSURA 1/6B – DEZVOLTAREA MICROREGIUNII PRIN REALIZARE DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ, ECHIPAMENTE ŞI DOTARE

1. Data lansării apelului de selecţie: 17.06.2020, ora 09:00

2. Data limită de depunere a proiectelor: 16.07.2020, ora 16:00

În cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește 110% din valoarea alocării sesiunii, sesiunea se va închide, dar nu mai devreme de 24.06.2020, ora 16:00.

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru (GAL TC), din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

4. Fondul disponibil pentru măsură alocat în această sesiune: 57.242,00 euro.
Valoarea proiectelor va fi cuprinsă între 15.000 – 100.000 euro/proiect pentru investiţii şi 5.000 – 20.000 euro/proiect pentru servicii

5. Tipuri de beneficiari eligibili:
- Autorităţi publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţi executive din unităţile administrativ teritoriale organizate la nivel de comună/oraş (oraş până în 20.000 locuitori)
-  Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară.
- Societăţile comerciale de drept privat în care acţionar unic sau majoritar sunt Consiliile Locale ale Autorităţilor Publice Locale.

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine mai multe informaţii:
– la Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200.
– pe site-ul Asociației: www.timisuldecentru.ro
– la adresa de email: contact@timisuldecentru.ro

La sediul administrativ al Asociaţiei GAL Timişul de Centru este disponibilă o variante pe suport letric a tuturor informaţiilor, în format detaliat, aferente lansării apelului de selecţie a Măsurii 1/6B – „Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiţii în infrastructură, echipamente şi dotare”.

De asemenea, informaţii detaliate în legătură cu accesarea şi derularea Măsurii 1/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului care se găseşte în variantă printată la sediul GAL şi în format electronic pe site-ul Asociaţiei: www.timisuldecentru.ro.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *