Anunț public licitație STPT

Anunț public licitație STPT

- in Economie, Locale, Stiri
0

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA cu sediul în Timişoara, bulevardul Dâmbovița, nr 67 înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J.35 /3034 /1991, având cont IBAN RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Timişoara şi codul fiscal nr. RO 2490570, reprezentată prin Director General – Ing. Cocheci Constantin organizează în data de 27.06.2024, ora 12:00, la sediul din bulevardul Dâmbovița nr. 67, licitaţia publică cu plic închis pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 27.06.2024 ora 10:00, la sediul S.T.P. Timisoara bulevardul Dâmbovița, nr.67 , la Registratura.
Mod de prezentare a ofertei: plic închis, cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.06.2024 ora 12:00 “
Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate sunt:
Dovada achitării documentației de licitație – copie;
Dovada achitării garanției de participare – copie;

Preț documentație: 30 lei

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţie şi condiţiile de participare se pot obţine la sediul societatii din bulevardul Dâmbovița nr.67 , Compartiment Vânzari, telefon: 0356 803 725

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *