ANUNȚ!

ANUNȚ!

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Consiliul Judeţean Timiş invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă,    pentru proiecte cultural – artistic și de tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret pe anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

           Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 100 mii lei.

           Durata proiectelor: anul 2020.

Criteriile de selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare, având în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • relevanţa – importanţa (semnificaţia) proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea unei vieţi cultural – educative diversificate şi competitive la nivelul judeţului Timiş – maxim 40%
  • calitatea artistică şi originalitatea proiectului – maxim 15%
  • capacitatea financiară şi operaţională – solicitantul are experienţă în management de proiect şi capacitate de implementare – maxim 15%
  • metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităţilor este clară şi realizabilă – maxim 5%
  • buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost maxim 5%
  • caracterul acţiunii proiectului – internaţional, naţional cu participare internaţională, naţional, interjudeţean, judeţean, local – maxim 15%
  • continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – maxim 5%.

În conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea nr. 350/2005, data limită de  depunere a proiectelor este 03.09.2020, ora 12.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la registratura Consiliului Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţ Timiş.

Selecţia și evaluarea  proiectelor va avea loc în data de 15.09.2020, ora 10.

Anunțul de participare a fost publicat în M.O. nr. 138/29.07.2020, Partea a VI-a.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *