ANOSR şi OSUT – semnal de alarmă!

ANOSR şi OSUT – semnal de alarmă!

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), din care face parte şi Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT), trage un semnal de alarmă asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ superior din România în acest moment: corupţia şi subfinanţarea.

“Cazurile de corupţie din universităţi tot mai des aduse în atenţia opiniei publice, fie că e vorba de cadre didactice care primesc şpagă pentru a favoriza obţinerea unor rezultate academice sau că e vorba de cazuri de lucrări sau articole plagiate de către cadre didactice sau studenţi, ne îngrijorează foarte tare şi de aceea ne fac să solicităm sancţiuni mult mai aspre pentru cei care încalcă legislaţia în vigoare. Dacă pentru cazurile de luare şi dare de mită autorităţile de resort acţionează prompt, considerăm că e nevoie de o mai mare preocupare a instituţiilor din domeniul educaţiei pentru a combate şi sancţiona fenomenul plagiatului. Furtul intelectual nu trebuie tolerat niciun moment, iar cei care comit astfel de fapte trebuie sancţionaţi deosebit de aspru şi excluşi imediat din comunităţile universitare”, a informat ANOSR, printr-un comunicat de presă.

Pentru anul universitar 2015-2016, studenţii din Timişoara îşi doresc să înveţe în universităţi curate – în care faptele de corupţie să nu-şi găsească locul şi unde termenii de „plagiat” şi „şpagă” să nu fie toleraţi. De asemenea, studenţii mai susţin că pentru combaterea actelor de corupţie din universităţi este necesară şi derularea unor campanii eficiente de prevenire şi informare a tuturor actorilor din sistem, precum şi de o implicare şi o cooperare mai intensă între instituţiile centrale şi locale din domeniul educaţional. Şi acest început de an universitar stă sub semnul finanţării insuficiente a sistemului educaţional românesc. În continuare studenţii se confruntă cu un deficit de locuri de cazare şi cu condiţii nepotrivite pentru studiu şi trăi în multe din căminele studenţeşti existente, fondul de burse este prea mic, iar cuantumurile burselor nu acoperă cheltuielile obligatorii lunare pentru cazare şi masă, reducerile la transportul în comun sau feroviar se acordă doar parţial sau pentru un număr limitat de călătorii, iar multe laboratoare, săli de studiu sau biblioteci nu sunt dotate corespunzător în conformitate cu necesităţile unui învăţământ centrat pe student în anul 2015. În plus, sistemul universitar de învăţământ din România se confruntă cu o rată ridicată a abandonului şcolar, iar politicile de echitate şi acces la studii universitare sunt insuficient implementate şi promovate, studenţii din medii defavorizate confruntându-se cu multe piedici în a urmă un ciclu de studii universitar.

 “Astfel, ne aşteptăm că în această toamna Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016 să aducă creşteri semnificative a finanţării educaţiei, prin respectarea articolului 8 din Legea Educaţiei Naţionale care prevede alocarea a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru educaţiei şi prin creşterea alocării fondurilor către capitolele bugetare deficitare din acest domeniu, reamintind faptul că investiţia în educaţie este o investiţie în viitorul României! De asemenea, studenţii vor universităţi bine finanţate – corespunzător cu nevoile şi performanţele acestora, capabile să furnizeze servicii educaţionale de calitate, în care bursele sunt acordate într-un număr suficient şi acoperă cheltuielile lunare de cazare şi masă, locurile de cazare sunt suficiente tuturor studenţii care solicită acest lucru şi asigura condiţii decente de trăi şi studiu, reducerile pentru transport se asigura pentru toţi studenţii, pe tot parcursul anului universitar, iar laboratoarele, sălile de studiu şi bibliotecile sunt dotate cu materiale didactice corespunzătoare şi de actualitate. Acum, când a început noul an universitar, ANOSR şi OSUT urează tuturor studenţilor din Timişoara şi din întreaga ţară un an universitar excelent, cu rezultate remarcabile, cât mai multe competenţe noi dobândite şi mult succes în îndeplinirea tuturor planurilor! De asemenea, le urăm tuturor cadrelor didactice mult spor în activitate şi ne dorim o relaţie între studenţi şi aceştia bazată pe colaborare!”, se arată în comunicatul ANOSR.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *