Admiterea la USAMVBT este în plină desfășurare

Admiterea la USAMVBT este în plină desfășurare

- in Educatie, Locale, Stiri
0

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Banatul „Regele Mihai I al României” Timișoara prevede următoarele etape pentru sesiunea de vară 2020:

în perioada 7 – 29 iulie
înscrieri, de luni până vineri, între orele 8:00 și 15:00; sâmbata între orele 8:00 și 12:00;

în data de 29 iulie
afișarea rezultatelor (după ora 16:00);

în data de 30 iulie
confirmarea locurilor bugetate;

în data de 31 iulie
confirmarea locurilor cu taxă.

Sesiunea de toamnă a admiterii 2020 la ciclul universitar de licență în cadrul USAMVBT se va desfășura astfel:
în perioada 7 – 18 septembrie
înscrieri, de luni până vineri, între orele 8:00 și 15:00; sâmbăta între orele 8:00 și 12:00;

în data de 18 septemrbie
afișarea rezultatelor (după ora 16:00);

în data de 21 septembrie
confirmarea locurilor bugetate și cu taxă.

Reamintim că cele șase facultăți membre ale Universității de Științe Agricole și Medicină Banatul „Regele Mihai I al României” Timișoara sunt: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management și Turism Rural, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultate de Inginerie Alimentară și Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere.

Candidații vor fi departajați pe baza mediei generale de admitere, ce va ține cont în proporție de 80% de media de la examenul de bacalaureat și de 20% de media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Actele necesare pentru înscrierea la admitere pot fi depuse on-line sau fizic, atât de candidați, cât și de persoanele împuternicite de aceștia, fiind cele de mai jos:
a. diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalente);
b. certificatul de naștere;
c. acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificatul de căsătorie, sentințe judecătorești etc.);
d. pentru candidații studenți/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau echivalente), respectiv diploma de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în cazul celor care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu.

Actele menționate anterior vor fi depuse în original și copii xerox (pentru certificarea „conform cu originalul”, în momentul înscrierii).

Alte documente:
• în cazul candidaților studenți – o adeverință care să ateste calitatea de student;
• o adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
• o copie a cărții de identitate;
• trei fotografii color 3/ 4;
• o chitanță care să ateste plata taxei de înscriere;
• în cazul copiilor personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (în învățământul preuniversitar sau superior) – o adeverință cu viza inspectoratului școlar sau a unității de învățământ; în cazul copiilor orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare în acest sens (Respectivele adeverințe sunt necesare, pentru a fi scutiți de la plata taxei de înscriere.);
• în cazul copiilor personalului angajat sau pensionat al USAMVBT, cât și pentru angajații acesteia dornici să urmeze cursurile universitare în cadrul acesteia –o adeverință eliberată de Direcția de Resurse Umane, pentru a fi scutiți de la plata taxei de înscriere;
• fișa de înscriere;
• un dosar plic.

Alte informații și înscrierea on-line pe www.usab-tm.ro/ro/admitere-9940.

Patricia Manole

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *