ABAB Timișoara a inspectat apele din Caraș-Severin. Ce au găsit?

ABAB Timișoara a inspectat apele din Caraș-Severin. Ce au găsit?

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) Timișoara a desfășurat timp de 5 săptămâni în județul Caraș-Severin, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin, o acţiune de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă.

Acțiunea a fost realizată împreună cu reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin, ai Comisariatului Judeţean Caraș-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu și ai Gărzii Forestiere Județene Caraș-Severin.

Titu Bojin, directorul ABAB, a explicat că au fost verificate 19 localități și cursurile de apă aferente, din bazinele hidrografice: Timiș, Bârzava, Caraș și Cerna.  S-a urmărit, în special: modul în care au fost realizate măsurile lăsate la precedenta verificare, identificarea unor posibile deșeuri de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă verificate, precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care pot conduce, prin antrenarea lor, la obturarea scurgerii. S-a urmărit și identificarea unor depozite de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite dar și modul în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum și cursurile de apă pe raza localităților verificate.

În urma acestei acțiuni, s-a constatat o îmbunătățire a stării de salubrizare a cursurilor de apă, față de verificările anterioare. Majoritatea administrațiilor locale verificate au arătat că înțeleg importanța întreținerii cursurilor de apă și a rigolelor din regiunea administrată, cât și a informării cetățenilor riverani privind obligația acestora de a păstra starea salubră a malurilor cursurilor de apă.

Au fost controale în cele 5 cartiere ale orașului Bocșa: Măgura, Bocșa Română, Bocșa Vasiova, Neuwerk și Bocșa Montană. S-a constatat necesitatea salubrizării în totalitate a cursurilor de apă Cremeni și Măgura deoarece au fost observate abandonări de deșeuri municipale, depozitări de material, deșeuri provenite din construcții. Au fost dispuse măsuri de înlăturare a deșeurilor.

Pe întreaga lungime a cursurilor de apă Globu Craiovei și Calva (afluenții Cernei), în intravilanul localităților Globu Craiovei, Petnic și Iablanița,  în zonele unde gospodăriile sunt riverane la cursurile de apă, s-au găsit depozitări de gunoi de grajd, de pământ, deșeuri vegetale, crengi, coceni, cauciucuri și abandonări de deșeuri municipale. Primăriei Iablanița i-a fost aplicată o sancțiune contravențională sub formă de avertisment și au fost dispuse măsuri de înlăturare a depozitului ilegal.

În localitățile apărținătoare Primăriei Reșița, starea de salubrizare a Bârzavei a fost găsită foarte bună, 95% corespunzătoare,  fiind identificate pe malul Bârzavei, în amonte de baia comunală, depozitări răzlețe de pământ și resturi de materiale de construcții, iar în cartierul Câlnic, depozitări răzlețe de deșeuri municipale, materiale textile, deșeuri din construcții.  Au fost dispuse măsuri de înlăturare a deșeurilor.  ”Până la  verificarea următoare, care va fi făcută începând cu 15 iunie, măsurile trebuie să fie duse la îndeplinire, iar deșeurile înlăturate. Pentru fiecare administrație locală unde au fost identificate deșeuri dispersate pe malurile cursurilor de apă, inspectorii au stabilit un plan de măsuri ce vizează menținerea permanentă a stării de salubrizare a cursurilor de apă în intravilanul localității, întreținerea și decolmatarea permanentă a rigolelor precum și a podețelor de pe raza localității”, îndeamnă ABAB Timișoara.

Gh. M.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *