ABAB cere implicarea activă a bănățenilor în realizarea Planului de management al SHB

ABAB cere implicarea activă a bănățenilor în realizarea Planului de management al SHB

- in Administratie, Locale, Stiri
0

Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABAB) a publicat pe site-ul unității „Calendarul și programul de lucru pentru elaborarea Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat 2022-2027 (cel de-al III-lea) și a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații al Spațiului Hidrografic Banat (al II-lea)”.

Acest document rămâne la dispoziția publicului în vederea unei participări active și a consultării publicului pentru o perioadă de 6 luni. Obiectivul principal al activităţii de participare şi consultare a publicului este acela de a îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor, prin aplicarea unei proceduri eficiente de cooperare.

 Directiva Cadru Apă (2000/60/CE) transpusă în legislația românească prin Legea Apelor nr. 107 din 1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevede elaborarea planurilor de management la nivel bazinal cu o ciclicitate de 6 ani. Această directivă stabileşte programul şi calendarul în funcţie de care statele membre elaborează planuri de management ale bazinelor hidrografice.

Directiva Cadru Apă promovează conceptul gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie şi mediu.

Directiva privind Inundațiile solicită elaborarea celui de-al II-lea Plan de Management al Riscului la Inundaţii, pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundaţii, pentru care, de altfel, s-au elaborat hărți de hazard și de risc la inundații, în conformitate cu Articolul 6 al Directivei.  PMRI cuprinde toate măsurile și acțiunile care trebuie luate de către toți cei implicați în managementul riscului la inundații.

În urma realizării primelor două Planuri de Management ale Spațiului Hidrografic Banat,  s-au înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea stării ecologice și chimice a corpurilor de apă. Măsurile prevazute în planurile de management, care au dus la această creștere a calității apei sunt: extinderea reţelei de monitorizare, creşterea numărului elementelor de calitate şi a parametrilor monitorizaţi, dezvoltarea metodologiilor de evaluare a stării corpurilor de apă.

Implicarea activă a publicului are în vedere în special protecţia mediului şi a sănătaţii umane, anticiparea situaţiilor de criză cum ar fi inundaţiile sau seceta, întărirea, dezvoltarea şi susţinerea politicilor de management local. Colectivitățile și autoritățile locale, utilizatorii de apă, altfel spus beneficiarii direcți și indirecți ai serviciilor de gospodărire a apelor, vor fi înștiințați de acest calendar. Vor urma informări în presa locală și sesiuni publice de dezbateri, unde vor fi invitați să participe toți factorii din Spațiul Hidrografic Banat”, a  declarat Titu Bojin, directorul ABAB.

De-a lungul proceselor anterioare de planificare s-a putut observa o creștere semnificativă a implicării publicului și a factorilor interesați: la elaborarea celui de-al doilea Plan de management al Spațiului Hidrografic Banat, din cele 249 de propuneri și observații primite de la principalii factori interesaţi, 180 au fost luate în considerare ducând la îmbunătăţirea planului bazinal“, a mai explicat Titu Bojin, directorul ABAB Timișoara.

. Calendarul și Programul de lucru în vederea realizării Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat (2022-2027) și a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații al Spațiului Hidrografic Banat 2022-2027 se găsește pe site-ul: www. rowater.ro/dabanat,  domeniul: CONSULTAREA PUBLICULUI -Plan Management Banat.

Gh. M.