Lupta cu infracţionalitatea, în luna iulie, a Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timişoara

Lupta cu infracţionalitatea, în luna iulie, a Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timişoara

- in Eveniment, Locale, Stiri
0

Joi, 10 august, Gruparea de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timişoara şi-a prezentat activităţile şi misiunile desfăşurate în cursul lunii iulie a anului curent.

Informaţiile au fost prezentate de colonel Cîmpan Remus Ioan-comandantul Grupării de Jandarmi Mobile, iar alături de el au mai participat: locotenent colonel Balmuş Lucian-pentru adjunctul comandantului grupării, căpitan Gheorghe Alin-şeful Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică şi locotenent colonel Fînaţă Emilia-ofiţerul cu atribuţii de relaţii publice.

Cu acest prilej u mai fost prezentate obiectivele care sunt în atenţia comenzii unităţii, pentru perioada următoare inclusiv organizarea misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural-artistice şi a misiunilor în cooperare cu alte instituţii.

Misiunile specifice executate în luna iulie 2017 au fost cele de asigurare a măsurilor de ordine în spațiul public, atât independent cât și în sprijinul inspectoratelor de jandarmi judeţene din zona de responsabilitate. Aceste misiuni au fost organizate ţinând cont de calendarul manifestărilor sportive și cultural-artistice, de executarea misiunilor în cooperare sau colaborare cu instituțiile partenere, de executarea unor acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului contravențional și infracțional şi de executarea acțiunilor în cooperare în zona frontierei de vest a țării.

Dispozitivele de asigurare a măsurilor de ordine publică s-au realizat în funcție de situația operativă specifică evenimentelor și în urma analizei riscurilor și vulnerabilităților identificate astfel că acestea au fost dimensionate corespunzător asigurându-se o folosiere eficientă a forțelor și mijloacelor la dispoziție.

Cunoaşterea tendinţelor şi a dinamicii fenomenului infracţional, aprofundarea cauzelor care îl determină  precum şi a condiţiilor care înlesnesc ori favorizează producerea lui, coroborate cu informaţiile procurate şi documentate, au stat la baza adoptării de măsuri corespunzătoare de organizare şi direcţionare a unor activităţi de planificare a muncii şi redistribuire a forţelor şi mijloacelor avute la dispoziţie, în vederea asigurării legalităţii acţiunilor şi a diminuării efectelor fenomenului contravenţional şi infracţional.

Fenomenul trecerilor frauduloase ale frontierei de stat de către grupuri organizate de migranți, rămâne în continuare de actualitate. Folosirea efectivelor grupării în executarea misiunilor comune cu poliția de frontieră pentru supravegherea frontierei de stat (în medie 25 de jandarmi/zi) determină costuri ridicate ca urmare a distanțelor mari de parcurs până la/de la locul de executare a serviciului, dar și un consum de resursă umană, în detrimentul misiunilor specifice grupării.

Printr-o activitate coerentă de planificare și organizare a activităților și misiunilor, nu au fost înregistrate situaţii în care nu pot fi asigurate efectivele necesare îndeplinirii misiunilor.

În luna iulie 2017, au fost organizate şi desfăşurate 157 misiuni. Cele specifice jandarmeriei au cunoscut o uşoară creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe genuri de misiuni în luna iulie 2017, situaţia se prezintă astfel: 32 misiuni de asigurare a ordinii publice, organizate şi desfăşurate la manifestări cultural-artistice, religioase, promoționale sau sportive; 8 misiuni la acțiuni speciale, cu BCCO Timișoara şi cu alte structuri, şi transporturi speciale; 53 misiuni de menţinere a ordinii publice: patrule auto independente în mediul urban şi rural, patrule de jandarmi în mediul rural, acțiuni executate în piețe, târguri, oboare şi misiuni de menținere a ordinii publice în zona instituțiilor de învățământ; 12 misiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere; 52 misiuni executate în cooperare cu alte instituţii.

Misiunile în cooperare au fost organizate astfel:31 acţiuni cu Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, pentru gestionarea în sistem integrat a fenomenului migraţionist în zona frontierei de vest a ţării; 1 acțiune cu I.P.J. Timiș pentru executarea unor activități specifice; 7 acțiuni cu Poliția Locală Timișoara pentru prevenirea și combaterea furturilor din mijloacele de transport în comun; 1 acțiune cu Serviciul pentru Imigrări Timișoara; 2 acţiuni cu lucrătorii ANPA Timiş, pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol; 1 acțiune împreună cu lucrători din cadrul Poliției Transporturi Timiş, pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale în stațiile C.F.R. Timișoara; 2 acţiuni cu lucrătorii Direcţiei Regionale Vamale Timiş, pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilicit cu produse accizabile; 6 acţiuni cu lucrătorii Direcției Silvice Timişoara, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor silvice; 1 acţiune cu lucrătorii Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “Diana Hunting”, pentru combaterea braconajului cinegetic.

De asemenea, în luna iulie, Gruparea Timișoara a acționat în subordine operativă a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei la acțiunea în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție, pe raza municipiului Arad.

În aceeaşi perioadă de referinţă, echipajele de jandarmi au răspuns apelurilor primite din partea cetăţenilor prin SNUAU ,,112” sau alte solicitări telefonice, fiind executate în acest sens 31 misiuni.

Obiectivele stabilite pentru luna iulie, pe linia activităţilor operative au vizat: asigurarea pregătirii şi dotării specifice a subunităţilor, pentru a fi în măsură să acţioneze operativ şi cu eficienţă pentru asigurarea măsurilor de ordine publică şi prevenirea situaţiilor de risc pe timpul desfăşurării executării misiunilor; planificarea, organizarea şi executarea cu eficienţă a misiunilor de asigurare a măsurilor de ordine publică, cu ocazia desfăşurării manifestărilor specifice acestei perioade (sezonului estival) pe raza de competenţă a Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara; identificarea din timp a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe linia asigurării măsurilor de ordine publică cu diferite ocazii, folosirea eficientă a efectivelor şi mijloacelor logistice  în executarea misiunilor în vederea executării în condiţii optime a misiunilor specifice, independent sau în sprijinul inspectoratelor de jandarmi judeţene din zona de responsabilitate teritorială.

Pentru perioada următoare, Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara are în atenţie următoarele aspecte: gestionarea în condiţii optime a misiunilor specifice structurilor de jandarmi şi a celor executate în cooperare cu celelalte structuri ale M.A.I. (Poliție, I.G.P.F., I.G.I. etc.) pentru gestionarea unor situaţii de natură a afecta climatul de ordine şi siguranţă publică în zona de responsabilitate teritorială; asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor cultural-artistice (rugi, nedee etc.) cu precădere a acelor din jurul datei de 15 august a.c., de Sf. Maria şi a Serbării Naţionale de la Ţebea; direcţionarea structurilor grupării spre misiunile specifice jandarmeriei (cele de asigurare a măsurilor de ordine) la nivelul întregii zone de responsabilitate teritoriale, prin relaţionarea operativă şi eficientă cu inspectoratele de jandarmi judeţene din zona de responsabilitate; folosirea eficientă a efectivelor şi mijloacelor logistice în executarea misiunilor specifice, îndeosebi în misiunile de asigurare a ordinii publice; planificarea optimă a desfăşurării activităţilor specifice conexe misiunilor (şedinţe de tragere cu armament, activităţi de pregătire) astfel încât să fie asigurată o capacitate minimă de serviciu raportată la situaţia operativă din zona de responsabilitate teritorială.

Gh. M.